Is het Geachte heer of Geachte meneer?

Is het Geachte heer of Geachte meneer?

Al heel lang spreken we een man niet aan met heer, maar ‘Geachte heer’ is een soort versteende vorm, die nog steeds erg gebruikelijk is als een beleefd-afstandelijke, zakelijke aanhef van een brief of e-mail. Meneer is een spreektaalvorm, en die past niet goed bij het formele geachte.

Is het Geachte mevrouw?

Toelichting. In de aanhef van een brief of e-mail wordt na Geachte heer of Geachte mevrouw de (eerste) achternaam van de aangeschrevene vermeld als die bij de afzender bekend is. (1) Geachte mevrouw Jansen, Als de achternaam van de aangeschrevene bij de afzender niet bekend is, volstaat Geachte heer of Geachte mevrouw.

Hoe begin je een mail naar meerdere mensen?

Als je bericht naar meerdere ontvangers gaat, en er geen mogelijkheid is om ieder bericht een persoonlijke aanhef te geven, dan kun je het best kiezen voor een aanhef die iedereen past. Geachte dames en heren is mogelijk, maar er zijn meer opties: Geachte directie, Geachte commissie, Geachte klant, Beste collega’s.

Is het heer of mijnheer?

Als een man in een bepaalde functie wordt aangeschreven, wordt de vorm mijnheer gebruikt. In lopende tekst is het gebruik van meneer en mijnheer heel gewoon. In een mondelinge aanspreking is meneer het gebruikelijke woord.

Is het geachte of Geachtte?

In formele brieven en e-mails is de aanhef bij voorkeur Geachte heer Jansen of Geachte mevrouw Pauwels of Geachte in combinatie met een ander zelfstandig naamwoord, bijvoorbeeld Geachte lezer, Geacht bestuur.

Is Dr met hoofdletter?

De afkorting van doctor krijgt een kleine letter en een punt; dr. is dus de juiste schrijfwijze. Afkortingen van Nederlandstalige academische titels krijgen een kleine letter en een punt: ir., ing., mr., drs., bc., ir., ds. Bachelors krijgen een hoofdletter B, masters een M (zonder punt) achter hun naam.

Wat is mijn aanhef?

Gebruik Geachte (formeel) of Beste (informeel). Schrijf mevrouw en heer met een kleine letter. Zet na de aanhef een komma, en begin de eerste zin met een hoofdletter.

Hoe begin je een brief aanhef?

Als u de naam en het geslacht van de geadresseerde weet, is de beste aanhef in een zakelijke brief of e-mail Geachte heer + de achternaam of Geachte mevrouw + de achternaam. Als u het geslacht niet weet, is onder meer Geachte heer of mevrouw + de achternaam gebruikelijk.

Hoe begin je een mail aan een bedrijf?

In een brief of een e-mail doe je dat meteen aan het begin met de aanhef. Met deze introducerende woorden begroet je de lezer. Dat kan op een formele manier met bijvoorbeeld Geachte of op een informele manier met bijvoorbeeld Beste.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven