Is het internet met een hoofdletter?

Is het internet met een hoofdletter?

De correcte schrijfwijze is internet, met een kleine letter. Internet (hoofdletter?)

Wat moet er met een hoofdletter?

Je gebruikt ze bij namen van personen, bedrijven, instellingen, merken, wetten, boeken, aardrijkskundige plaatsen, talen, dialecten, volkeren, feestdagen en historische gebeurtenissen. Ook afleidingen van eigennamen en eigennamen in samenstellingen schrijf je met een hoofdletter.

Is Hof met een hoofdletter?

De correcte spelling is hof van beroep, met kleine letters. Namen van instanties en bestuursorganen die niet uniek zijn, schrijven we met een kleine letter. Het gaat dan om soortnamen. Officiële namen van unieke instanties krijgen een hoofdletter.

Is cloud met een hoofdletter?

@CarlaMondig Ja, ‘cloud’ en ‘cloudcomputing’ staan met kleine letters (en aaneen) in het Witte Boekje en in de online-update van Van Dale.

Wat moet in het Duits met een hoofdletter?

In het Duits worden alle zelfstandige naamwoorden met een hoofdletter geschreven. In het Nederlands is dat anders. Als we Duitse woorden in het Nederlands overnemen, passen we de Nederlandse spellingregels toe.

Is een functie met een hoofdletter?

Functiebenamingen en titels, al dan niet gevolgd door een naam, schrijven we volgens de spellingregels met kleine letters. Ook Engelse functieaanduidingen schrijven we met kleine letters. In een briefaanhef werden functiebenamingen traditioneel vaak met hoofdletters geschreven om bijzonder respect uit te drukken.

Is Gelderland met een hoofdletter?

Namen van landen, steden, bergen, zeeën, rivieren, kortom alle aardrijkskundige namen schrijf je met een hoofdletter, net als de samenstellingen en afleidingen van deze namen.

Is Amsterdamse met een hoofdletter?

Een aardrijkskundige naam krijgt een hoofdletter, ook in een afleiding: Amsterdam, Amsterdams. Een soortnaam krijgt wel een kleine letter, vergelijk Champagne (de landstreek) en champagne (de drank).

Is rechtbank met hoofdletter?

Ook als wordt verwezen naar één specifieke rechtbank, schrijven we de benaming met kleine letters. (1) Ze verschijnen voor de politierechtbank van Kortrijk. (2) Het gerechtshof van Leeuwarden behandelt onder andere strafzaken in hoger beroep.

Is rechter met een hoofdletter?

Functienamen, titels en ambten zijn geen eigennamen; het zijn algemene woorden en die krijgen geen hoofdletters. Ook wanneer er (op een bepaald moment) maar één persoon is met een bepaalde functie, titel of ambt, krijgt die benaming een kleine letter.

Wat betekent cloud based?

Cloud computing of cloud service is het via een netwerk – vaak het internet – op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens, ongeveer zoals elektriciteit uit het lichtnet. De cloud is dus een techniek waarmee schaalbare online diensten kunnen worden aangeboden.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven