Is schaliegas duurzaam?

Is schaliegas duurzaam?

Schaliegas op zich is een relatief duurzame stof. Het boren naar schaliegas is echter helemaal niet duurzaam. Dit proces kost namelijk erg veel energie en bovendien kunnen er schadelijke broeikasgassen bij vrijkomen. Ook kan het grondwater vervuild worden door de chemicaliën die bij het winningsproces gemoeid zijn.

Waar bestaat schaliegas uit?

Schaliegas is aardgas (of methaan) dat wordt verkregen uit diepe bodemlagen. De harde gesteenten in deze lagen worden schalie of kleisteen genoemd. In het schalie zitten kleine poriën waar het schaliegas in opgeslagen is. Schaliegas wordt daarom als veelbelovende bron gezien in de olie- en gasindustrie.

Hoe win je schaliegas?

Om dit gas te winnen moet het gesteente stuk gemaakt worden, dat heet fracken. Dit gebeurt in het buitenland met veel water, zand en allerlei chemicaliën, die onder hoge druk de grond in worden gepompt. Maar ook alternatieve technieken worden onderzocht, zoals fracken met gas.

Hoe werkt fracking?

Onder hoge druk worden grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën de gesteentes in gespoten. Daardoor ontstaan er barsten in de gesteentes en komt het gas vrij. Fracking vindt plaats op ongeveer drie tot vier kilometer diepte. Daarbij ontstaan scheuren van 1 à 2 centimeter breed, vele tientallen meters lang.

Waarom is schaliegas schadelijk?

Ja, schaliegas draagt bij aan de opwarming van de aarde. Ook het gebruik van chemische stoffen kan schadelijk zijn. Ons drinkwater kan in gevaar komen als vervuild water in het grondwater terecht komt. Of via lekkages in leidingen tijdens het winnen van het schaliegas.

Waar zit schaliegas in Nederland?

In Nederland zit schaliegas in de grond. In 2009 wilde een aantal bedrijven dit gas uit de grond halen. Dankzij het protest van ons en bewonersgroepen is er uiteindelijk nooit naar schaliegas geboord. Schaliegas is schadelijk voor de omgeving en het klimaat.

Wat is het Moedergesteente van schaliegas?

Het is een fijnkorrelig sedimentair gesteente (meestal schalie) dat door begraving en zodoende verhoogde druk en temperatuur olie en gas kan vormen.

Wat is fraccen?

Fracking, ook wel fraccing of hydraulic fracturing (letterlijk: hydraulisch kraken), is een methode om onder andere schaliegas en schalieolie uit de diepe ondergrond vrij te maken, door millimetergrote scheurtjes te creëren in het brongesteente waar het gas in opgesloten zit.

Waarom is gas niet duurzaam?

Aardgas is een fossiele brandstof wat inhoudt dat de bron niet onuitputtelijk is en een keer opraakt. Dit zorgt dat aardgas niet duurzaam is. Tevens komt er CO2 vrij bij het opwekken van stroom met aardgas. Een alternatief is groen gas, gewonnen uit biomassa zoals mest, afval en slib.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven