Kan een minderjarige een abonnement afsluiten?

Kan een minderjarige een abonnement afsluiten?

Kinderen jonger dan 18 jaar mogen beslissingen niet altijd zelfstandig nemen. Volgens de wet mogen zij alleen iets kopen als een van hun ouders (of hun voogd) daarvoor toestemming heeft gegeven. Dat geldt ook voor het sluiten van overeenkomsten voor bijvoorbeeld abonnementen of diensten.

Is een minderjarige Beschikkingsbevoegd?

Is men als men zelfstandig al zijn belangen kan behartigen. Niet zelfstandig beschikkingsbevoegd zijn: minderjarigen en degenen die onder bewind of curatele gesteld zijn. Zijn niet alle erfgenamen beschikkingsbevoegd, dan gelden er meer formaliteiten voor het afwikkelen van een erfenis.

Kan een minderjarige een contract ondertekenen?

In principe kan een minderjarige geen huurovereenkomst ondertekenen. Volgens de wet moet je 18 jaar zijn om overeenkomsten te kunnen aangaan. Toch betekent dat niet dat de huurovereenkomst ongeldig is. De overeenkomst geldt tussen de minderjarige en de verhuurder.

Kan je onder de 18 een telefoon abonnement?

Een telefoonabonnement als minderjarige (onder de 18 jaar), kan dit? Kan een minderjarige zelf een telefoonabonnement afsluiten, is een vraag die vaak gesteld wordt. Het antwoord hierop is nee, je moet namelijk bij iedere provider 18 jaar zijn om een mobiel abonnement met of zonder toestel te kunnen afsluiten.

Hoe oud moet je zijn om een telefoonabonnement afsluiten?

De wet verplicht dat alleen personen vanaf 18 jaar een mobiel abonnement kunnen afsluiten. Dit is ter bescherming van minderjarigen: zo komen ze nooit in financiële problemen. Ook iemand van 16 en 17 kan zelf geen telefoonabonnement afsluiten, zelfs niet met toestemming van de ouders.

Is minderjarige handelingsonbekwaam?

Een minderjarige is, mits hij met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger handelt, bekwaam rechtshandelingen te verrichten, voor zover de wet niet anders bepaalt.

Is een 17 jarige handelingsbekwaam?

Een minderjarige van 17 mag een overeenkomst afsluiten, mits er toestemming is verleend door de ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Een ouder kan dus niet zeggen ‘je mag vanaf nu alles kopen wat je wilt’. Zonder de toestemming voor een bepaalde handeling of een bepaald doel ben je handelingsonbekwaam.

Hoe oud moet je zijn om een overeenkomst te sluiten?

Een minderjarige van 16 of 17 jaar is handelingsbekwaam tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Op hun is dit werk in beginsel onverkort van toepassing (art 7:612-1 BW). Uitzondering hierop is dat de arbeidsovereenkomst geen rechtsgeldig concurrentiebeding kan bevatten (1.3.4.).

Hoe oud moet je zijn om een contract te tekenen?

Meerderjarig is de persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Een minderjarige vanaf de leeftijd van 16 jaar mag wettelijk zelfstandig een arbeidsovereenkomst aangaan.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven