Kan ik mijn kind naar Nederland halen?

Kan ik mijn kind naar Nederland halen?

U wilt uw kind bij u in Nederland laten wonen. Om in Nederland te kunnen wonen heeft uw kind een verblijfsvergunning nodig.

Kan ik een familielid naar Nederland halen?

Als u Nederlander bent of een geldige Nederlandse verblijfsvergunning heeft, kunt u uw familie naar Nederland halen. Bijvoorbeeld uw buitenlandse partner of uw kinderen. Dit heet gezinshereniging. Er gelden wel voorwaarden om een verblijfsvergunning voor uw familielid te krijgen.

Welke vluchtelingen mogen in Nederland blijven?

Alleen mensen die in hun eigen land ernstig moeten vrezen voor hun veiligheid, mogen in Nederland blijven. In de gehoren moeten ze de IND daarvan overtuigen. Sommige mensen maken echter al meteen geen kans. Dit zijn mensen die uit een land komen dat op de ‘lijst van veilige landen van herkomst’ staat.

Kan ik mijn zieke moeder naar Nederland halen?

In Nederland is het op dit moment alleen mogelijk om gezinsleden binnen het kerngezin te laten overkomen onder de noemer van gezinshereniging. Het kerngezin zijn de partners/echtgenoten en de minderjarige kinderen/jongvolwassenen.

Hoe kom je aan een verblijf in Nederland?

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 90 dagen in Nederland verblijft. En als u niet de nationaliteit heeft van een land van de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Vaak heeft u ook een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig.

Hoe kan ik iemand naar Nederland uitnodigen?

Als je iemand wilt uitnodigen, die voor zijn reis naar Nederland een visum nodig heeft (en die bij jou mag logeren), dan heeft deze persoon voor het krijgen van een visum een ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’ nodig. Een voorwaarde is dat het bezoek niet langer dan 90 dagen duurt.

Hoe kan iemand naar Nederland komen?

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U hebt een geldig reisdocument, bijvoorbeeld een paspoort.
  • U bent geen gevaar voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de internationale betrekkingen van één van de Schengenlanden.
  • U hebt een reisdoel in Nederland.

Welke vluchtelingen hebben een grote kans om een verblijf op basis van asiel te krijgen?

Alleenstaande, minderjarige vreemdeling (AMV) jonger dan 12 jaar. U bent een AMV als u een asielzoeker bent jonger dan 18 jaar zonder ouders/verzorgers in Nederland. AMV’ers jonger dan 12 jaar krijgen geen aanmeldgehoor. Veilig land van herkomst of bescherming in de EU.

Hoeveel procent van de asielzoekers krijgt een verblijfsvergunning?

Hoeveel asielzoekers krijgen een verblijfsvergunning? Dit schommelt nogal. In 2019 (januari tot en met september) werd ongeveer 30% van de asielaanvragen ingewilligd.

Hoe vraag ik een verblijfsvergunning aan voor mijn partner?

U dient zelf de aanvraag in bij de Nederlandse vertegenwoordiging. De Nederlandse vertegenwoordiging stuurt uw aanvraag door naar de IND. Nadat u de aanvraag hebt ingediend, krijgt u een brief van de Nederlandse vertegenwoordiging waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven