Kan je iemand adopteren die ouder is dan jezelf?

Kan je iemand adopteren die ouder is dan jezelf?

Het antwoord luidt: ja, dat kan. De Nederlandse wet zegt dat het adoptiefkind in principe minderjarig moet zijn, maar ook een volwassene kan in bijzondere gevallen worden geadopteerd. Vaak is er dan sprake van een hechte, emotionele band tussen het volwassen adoptiefkind en de ouder(s).

Kun je iemand adopteren als je 18 bent?

Bij adoptie van een kind dat in Nederland woont gelden de volgende algemene voorwaarden: U moet meerderjarig en ten minste 18 jaar ouder zijn dan het kind. U moet het kind tenminste 1 jaar hebben verzorgd en opgevoed. Bijvoorbeeld als pleegouder, voogd of stiefouder.

Kan je een familielid adopteren?

Een kind adopteren betekent dat u de wettelijke ouder wordt van een kind dat niet uw biologisch kind is. U kunt kiezen voor de adoptie van een kind dat een familielid is (bijvoorbeeld: een neef of nicht), het kind van uw partner of een kind dat u niet kent.

Kan je je broer adopteren?

Zo is een verzoek tot adoptie niet mogelijk als dat wordt ingediend door twee personen die in bepaalde familierechtelijke verhoudingen tot elkaar staan. Dit betreft de gehele opgaande en neergaande lijn (kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders etc.) en broers en zusters.

Hoe adopteer ik een volwassene?

Ja, dat kan. Hiervoor is de toestemming nodig van de volwassene die geadopteerd wordt, de kandidaat-adoptant(en) en de eventuele samenwonende partner of echtgeno(o)te van deze partijen. Je hoeft hiervoor geen infosessie of voorbereidingsprogramma te volgen.

Hoe laat ik mij adopteren?

Wie een minderjarig kind wil adopteren, moet: minstens 25 jaar oud zijn; minstens 15 jaar ouder zijn dan het kind dat u wilt adopteren….U kunt adopteren als u:

  • gehuwd bent;
  • wettelijk samenwonend bent;
  • feitelijk samenwoont (minstens 3 jaar);
  • alleenstaande bent.

Kan ik iemand adopteren?

Wie kan je adopteren?

Dit kan het kind van uw partner zijn, een kind van de familie, een pleegkind of een ander gekend kind. Deze adopties gebeuren zonder bemiddeling van een erkende adoptiedienst.

Kan je je zusje adopteren?

Bij een pleegkind gaat het om een buitenlands kind dat in Nederland gaat wonen in het gezin van naaste familieleden (grootouders, (half)broers, (half)zussen, zwagers, schoonzussen, ooms of tantes). Het pleegkind kan in het land van herkomst niet verzorgd worden door naaste bloed- of aanverwanten.

Kan je een volwassen persoon adopteren?

De Nederlandse wet staat adoptie van een meerderjarige in beginsel niet toe, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Dit vloeit voort uit artikel 1:228 van het Burgerlijk Wetboek (BW), waarin, naast enkele andere artikelen in de wet, de voorwaarden voor een adoptie zijn vastgelegd.

Kun je jezelf opgeven voor adoptie?

Kun je je zusje adopteren?

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven