Kan je slagen met een onvoldoende?

Kan je slagen met een onvoldoende?

Je slaagt voor het eindexamen vwo wanneer je gemiddeld een voldoende haalt voor alle vakken van het centraal examen. Ook mag je maximaal één 5 als eindcijfer halen voor één van de kernvakken. Daarnaast mag je voor hooguit 2 vakken een onvoldoende als eindcijfer hebben.

Wat moet je minimaal halen voor je examen?

Je bent geslaagd als al je eindcijfers gemiddeld 6 zijn of hoger, met de volgende uitzonderingen:

  • Je mag één 5 hebben als al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn.
  • Je mag één vier hebben, maar dan moeten al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van al je eindcijfers ten minste 6,0 zijn.

Wat moet je minimaal halen voor een Kernvak?

De kernvakkenregel op de havo De regel is: Je mag slechts voor één van de drie kernvakken een eindcijfer 5 halen op je diploma. Voor de overige twee vakken moet je minimaal een eindcijfer 6 halen.

Wat als je niet slaagd?

De meest gangbare optie is om het examenjaar opnieuw te doen. Het jaar daarop zal je dan weer het volledige centraal examen doen. Je kan er ook voor kiezen om alleen de vakken waar je voor bent gezakt opnieuw te halen via het staatsexamen.

Wat gebeurt er als je je examen niet haalt mavo?

De meeste leerlingen die gezakt zijn doen het examenjaar opnieuw. Dat betekent dat je kind alle vakken uit het schooljaar opnieuw doet. Dus ook de vakken die je kind wel gehaald had. Sommige scholen hebben in hun beleid opgenomen dat je niet mag blijven zitten in het examenjaar.

Wat gebeurt er als je je examen niet haalt mbo?

Als de kwaliteit van de examens van een opleiding onvoldoende is, krijgt de school eerst een waarschuwing. De school krijgt daarna de tijd om de kwaliteit te verbeteren. Heeft dat geen resultaat, dan kan de minister de examenlicentie intrekken.

Kan je met 2 vijven slagen?

Je mag één 4 hebben OF twee vijven, met de nodige compensatiepunten. Let wel op dat je geen 4 haalt voor Nederlands, en je voldoet aan de norm voor het CE-gemiddelde.

Hoeveel vakken moet je hebben voor vwo?

Naast de verplichte vakken in het profiel, moet elke leerling 1 of 2 profielkeuzevakken en 1 vak in het vrije deel doen. Ook moet iedere vwo-leerling verplicht het profielwerkstuk maken. Uiteindelijk doen vwo-leerlingen in 8 vakken eindexamen. De andere vakken ronden leerlingen af met een schoolexamen.

Wat moet je halen voor Engels examen?

Reacties. Om te slagen voor het eindexamen, moet je gemiddeld een voldoende halen voor alle vakken van het centraal examen. Ook mag je niet meer dan één 5 halen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Wat zijn de kernvakken voor havo?

KernvakkenJe bent geslaagd met: De kernvakken zijn: Nederlands, Engels en wiskunde. In het profiel C&M hoef je geen wiskunde te kiezen. Als je geen wiskunde kiest, zijn de kernvakken alleen Nederlands en Engels.

Wat als je VWO examen niet haalt?

Samengevat zijn de opties als volgt: Het hele jaar overdoen: alle vakken opnieuw volgen en het examen opnieuw maken. Dit kan op een middelbare school, bij het vavo of op een privéschool. Deelcertificaten halen: het examen opnieuw maken voor de vakken die je onvoldoende hebt afgesloten.

Wat als je zakt voor je eindexamen vmbo?

Als je bent gezakt voor je vmbo examens, kun je vanzelfsprekend het hele jaar overdoen en de examens uiteindelijk nogmaals maken. Dit betekent dat je bij je eigen school ingeschreven moet blijven of naar een andere school kunt gaan indien je daar wordt aangenomen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven