Kan je werkgever je zomaar ontslaan?

Kan je werkgever je zomaar ontslaan?

Uw werkgever mag u alleen ontslaan als hij daarvoor een goede reden (redelijke grond) heeft. Dit staat in het ontslagrecht. In veel gevallen moet uw werkgever wel eerst proberen u te herplaatsen.

Waar let je op bij het aannemen van personeel?

Dit kun je doen door de volgende zaken op te nemen in het arbeidscontract: Naam en woonplaats van werkgever en werknemer. De plaats(en) van arbeid. Functie van de werknemer of de aard van het werk.

Wat gebeurt er als je op non actief wordt gezet?

Bij een schorsing of non-actiefstelling wordt je naar huis gestuurd en verbiedt je werkgever je om te komen werken voor een bepaalde periode. Maar let op, je bent (nog) niet ontslagen en je arbeidsovereenkomst loopt dus nog gewoon door. Alle arbeidsvoorwaarden, zoals salaris en opbouw verlof, blijven van kracht.

Wat te doen bij een schorsing?

Een schorsing is een zware maatregel, daarom moet uw werkgever zorgvuldig handelen. Hij moet de reden van uw schorsing schriftelijk melden en de verdere procedure uitleggen. Ook moet hij u een indicatie geven van de periode van schorsing en wat er daarna gaat gebeuren.

Wat als je ontslagen wordt met een vast contract?

Ontslag bij vast contract. Heb je een vast contract, dan kan de werkgever je niet zomaar ontslaan. In dit soort gevallen kan het vaste contract worden opgebroken. Dit kan alleen met wederzijds goedvinden of met toestemming van het UWV of de kantonrechter.

Wat als je werkgever je wil ontslaan?

Als je een medewerker wil ontslaan, heb je 2 mogelijkheden: Je laat je ontslagen medewerker een opzegtermijn presteren die wettelijk vastgelegd is. Je beëindigt zijn arbeidsovereenkomst onmiddellijk en betaalt hem een ontslagvergoeding (verbrekingsvergoeding) die overeenstemt met de duur van zijn opzegtermijn.

Kan ik iemand aannemen?

Als u voor het eerst een werknemer aanneemt, dan moet u zich als werkgever registreren bij de Belastingdienst en bij KVK. Dit doet u zo: Meld u aan als werkgever bij de Belastingdienst . U ontvangt dan een loonheffingennummer.

Kan je je ziek melden als je op non actief staat?

Als u op non-actief wordt gesteld of u moet zich ziek melden dan kunt u er niet meer bij!

Hoe lang mag je iemand op non actief zetten?

De duur van de non-actiefstelling verschilt, afhankelijk van het geschil en het onderzoek hiernaar. De schorsing of non-actiefstelling mag echter niet langer duren dan strikt noodzakelijk is. Ook moet de gedraging van een niveau zijn dat de periode van non-actiefstelling in verhouding staat tot de maatregel.

Wat zijn de gevolgen van een schorsing?

Een schorsing kan dus vrij makkelijk worden opgelegd en betekent dus niet dat de commandant er bij voorbaat vanuit gaat schuldig bent. De schorsing hoeft dus geen straf te zijn, al zal je dat waarschijnlijk wel zo ervaren. Word je ‘in het belang van de dienst’ geschorst, dan worden er géén inkomsten ingehouden.

Wat betekend een schorsing?

v., 1. het schorsen of geschorst worden; tijdelijke staking van onderhandelingen, vergadering of werk; 2. tijdelijk verbod om een ambt of functie uit te oefenen, ook van de ouderlijke macht; 3. (recht) tijdelijke onderbreking van de gang van een geding (e).

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven