Kun je de minister-President mailen?

Kun je de minister-President mailen?

Post minister-president Vragen en verzoeken aan de minister-president gaan alleen per brief. Op deze manier kan de afhandeling zorgvuldig verlopen.

Hoe schrijf je een brief aan de president?

Wilt u specifieke vragen of opmerkingen onder de aandacht brengen van de minister-president, dan kunt u hem een brief sturen.

  • Adressering. Stuur uw brief aan:
  • Brief met opmerking of opvatting.
  • Vraag of opmerking over persoonlijke omstandigheden.
  • Racistische of beledigende brieven.

Hoe kom je in contact met minister?

Als u een postadres of telefoonummer zoekt van een Kamerlid of minister, dan kunt u dat het beste doen via de betreffende fractie respectievelijk het ministerie. Een e-mail sturen aan een Tweede Kamerlid kan (bij het merendeel van de leden) door op www.parlement.com op naam te zoeken.

Hoe schrijf je de premier aan?

Is het ‘de premier’ of ‘het premier’? Het is ‘de premier’, want premier is mannelijk. Als je het aanwijst is het ‘die premier’.

Hoe schrijf ik een brief aan de minister-president?

De correcte spelling is minister-president, met kleine letters. Functiebenamingen en titels, al dan niet gevolgd door een naam, schrijven we met een kleine letter.

Hoe schrijf je een ministerie aan?

In de praktijk komt zowel de schrijfwijze met hoofdletter als die met kleine letter voor. In journalistieke teksten worden ministerie en federale overheidsdienst vaak klein geschreven: ze worden dan beschouwd als soortnamen, als algemene aanduidingen van de soort instelling.

Hoe Adresseer je een minister?

5. Ambtelijke titulatuur Top

functie, rang of ambt titulatuur in de adressering
minister Zijne/Hare Excellentie
staatssecretaris Zijne/Hare Excellentie
ambassadeur Zijne/Hare Excellentie
gouverneur (Koninkrijksrelaties) Zijne/Hare Excellentie

Wie is de minister van zorg en welzijn?

Per 26 oktober 2017 is de minister van VWS Hugo de Jonge (CDA). De staatssecretaris is Paul Blokhuis (ChristenUnie). Minister zonder portefeuille voor Medische Zorg en Sport was tot 19 maart 2020 Bruno Bruins (VVD).

Wat doet de VWS?

Dit ministerie draagt de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen. Ook het welzijnsbeleid zoals de ouderenzorg, het jeugdbeleid, de verslaafdenzorg en de maatschappelijke dienstverlening behoren tot het taakveld.

Hoe begin je een brief aan de minister?

Om een minister in zijn functie aan te spreken, gebruiken we de aanspreektitel meneer/mevrouw de minister. Hetzelfde geldt voor de aanhef van een brief of e-mail, maar daarin wordt meestal de vorm mijnheer geschreven.

Hoe verloopt de formatie?

Tijdens de formatie wordt de basis gelegd voor het beleid dat het kabinet zal voeren en welke bewindslieden daarin zetelen. Wel doorloopt iedere kabinetsformatie over het algemeen de volgende stappen: verkiezingen, informatie, coalitieakkoord, formatie en beëdiging.

Kun je de minister-President mailen?

Kun je de minister-President mailen?

Post minister-president Vragen en verzoeken aan de minister-president gaan alleen per brief. Op deze manier kan de afhandeling zorgvuldig verlopen.

Hoe stuur ik een brief aan de minister?

Wilt u specifieke vragen of opmerkingen onder de aandacht brengen van de minister-president, dan kunt u hem een brief sturen.

  1. Adressering. Stuur uw brief aan:
  2. Brief met opmerking of opvatting.
  3. Vraag of opmerking over persoonlijke omstandigheden.
  4. Racistische of beledigende brieven.

Hoe schrijf je de premier aan?

de premier premier|s (meerv.) Voorbeeld: `In sommige landen is de premier belangrijker dan de president.

Hoe schrijf ik een brief aan de minister-president?

Aanspreekvormen, functiebenamingen en titels, al dan niet gevolgd door een naam, schrijven we volgens de spellingregels met kleine letters: minister Leterme, paus Benedictus, koningin Beatrix, prinses Máxima, dominee, minister-president.

Hoe schrijf je een brief aan de overheid?

De zakelijke brief en e-mail

Afzender Als afzender vermeld je je naam adres, telefoonnummer en e-mailadres voorbeeld F. van de Markt Hoofdstraat 26 6701 BS Wageningen Telefoon 06 – 23423454 026 – 5707202 vdmarkt@planet.nl
Afsluiting en ondertekening voorbeeld: Met vriendelijke groet/Hoogachtend, G. Jansen

Hoe schrijf je een brief naar de overheid?

Schippers Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG “Volksgezondheid, Welzijn en Sport” kan je afkorten tot “VWS”. Het is mogelijk dat het onderwerp van je brief hoort tot de taken, de portefeuille, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer Martin van Rijn.

Hoe heet de eerste minister?

De premier van België of de eerste minister van België is de leider van de Belgische federale regering. De huidige Belgische premier is Alexander De Croo. Hij legde op 1 oktober 2020 de eed af bij koning Filip.

Hoe schrijf je minister van Justitie?

Functiebenamingen en titels, al dan niet gevolgd door een naam, schrijven we met een kleine letter. Dat geldt ook voor minister en andere politieke functies. De naam van het ministerie of het bevoegdheidsdomein, die volgt op de functiebenaming, krijgt hoofdletters.

Wat is een ander woord voor minister-president?

De minister-president – ook wel premier genoemd – is de voorzitter van de ministerraad. Hij beheert ook een eigen departement: het Ministerie van Algemene Zaken.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven