Van wie is de Maa?

Van wie is de Maa?

Niemand is eigenaar van de maan, en wat je niet hebt mag je ook niet verkopen.

Hoe weet ik van wie een stuk grond is?

Dan is dat eenvoudig te doen door twee dingen te doen.

  1. Zoek het perceelnummer op via de gratis kadasterkaart.
  2. Vraag met dit nummer een kopie van de orignele eigendomsakte of het uitreksel van de eigendomsakte op.

Wat betekent eigen grond?

Daarmee wil de wet zeggen dat onderdelen van bouwwerken die op een ander perceel grond staan eigendom zijn van de eigenaar van die bouwwerken. Dit geldt bijvoorbeeld voor een over de grens gebouwde muur van een huis of een onder een anders grond uitstekende kelder.

Kan je planeten kopen?

Duizenden mensen laten zich in de luren leggen en kopen maangrond. Ondertussen hebben de firma’s zich ook al op andere planeten geworpen. Je kan nu ook een stukje Mars of een stukje Venus kopen.

Van wie is een kavel?

Het kadaster is de instelling waar men kan nagaan wie de eigenaar is van een bouwkavel of van een stuk grond/perceel, bovendien kan het kadaster Inzage geven in zaken als inschrijvingen van een hypotheek op de bouwkavel, eventuele beslagen of geldende erfdienstbaarheden, of voorkeursrechten van gemeenten.

Van wie is de grond onder mijn appartement?

Appartementsrecht. Wie een woning koopt, koopt eigenlijk de grond onder de woning. De wet zegt dat de eigenaar van de grond ook eigenaar wordt van de woning die daarop staat. Dit heet natrekking.

Is een erfpachter eigenaar?

Erfpacht is het recht om een stuk grond en de woonruimte daarop te gebruiken. De grond met daarop de woning blijft eigendom van de erfverpachter, ofwel de eigenaar. Dit is bijvoorbeeld de gemeente, een woningcorporatie of Staatsbosbeheer.

Welke bevoegdheden heeft een eigenaar?

De eigenaar van een zaak is bevoegd haar van een ieder die haar zonder recht houdt, op te eisen. Voor zover de wet niet anders bepaalt, is de eigenaar van een zaak eigenaar van al haar bestanddelen. Hij die een aan niemand toebehorende roerende zaak in bezit neemt, verkrijgt daarvan de eigendom.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven