Waar hoort de bronvermelding?

Waar hoort de bronvermelding?

Deze bronvermelding staat in de lopende tekst. Bij directe verwijzing wordt de naam van de auteur in de tekst genoemd, en wordt het jaartal van de publicatie tussen haakjes achter de naam gezet. Bij indirecte verwijzing wordt tussen haakjes de naam en het jaartal vermeld, aan het einde van de passage.

Waar staan de bronnen van Wikipedia?

Wie deze pagina toch als informatiebron zou willen gebruiken kan dus beter kijken naar de gebruikte bronnen die in de literatuurlijst staan onderaan de pagina. Er kan uiteraard altijd een reden zijn om toch naar Wikipedia te verwijzen, bijvoorbeeld voor wie onderzoek doet naar het gebruik van Wikipedia.

Wat is de bron van de tekst?

Bronvermelding of citatie is het aangeven van de oorsprong van informatie en van verwerkte teksten, afbeeldingen en beeldfragmenten, die zijn gebruikt voor het creëren van een gepubliceerd werk.

Waar staat de bron van een artikel?

Wat is een bron? Al het werk van andere mensen dat je gebruikt om je scriptie mee te schrijven, valt onder de categorie “bronnen”. Een bron kan bijvoorbeeld een artikel in de krant zijn waaruit je achtergrondinformatie haalt voor in je scriptie.

Hoe vermeld je een bron in een verslag?

Bronvermelding bestaat uit twee stappen:

  1. Aan het eind van je verslag neem je een lijst op met de volledige vermelding van alle bronnen die je hebt gebruikt, de bronnenlijst ofwel literatuurlijst.
  2. In de tekst maak je elke keer als je een bron aanhaalt een korte verwijzing naar die bron.

Hoe vermeld je een website als bron?

Vermeld de naam van de website of de organisatie achter de website als auteur. Gebruik “z.d.” (“zonder datum”) in plaats van de datum. Beschrijf de bron tussen blokhaken. Gebruik “z.d.” in plaats van de datum en beschrijf de bron tussen blokhaken.

Wat voor soort bron is Wikipedia?

Wikipedia is een verzameling van informatie afkomstig van verschillende plekken, en geen originele bron op zichzelf. Over het algemeen citeer je alleen primaire en secundaire bronnen in een academische tekst.

Wat zijn bronnen Nederlands?

de bron zelfst. Uitspraak: [brɔn] Verbuigingen: bron|nen (meerv.) 1) plaats waar water uit de grond komt Voorbeeld: `de bron van een rivier` 2) plaats waar waardevolle stoffen in de grond zijn Voorbeelden: &…

Hoe weet je wat de bron van de tekst is?

Wanneer je naar een bron wilt verwijzen die in een andere bron wordt gebruikt dan raden we je aan om de originele bron op te zoeken. Je kunt dan direct naar de originele bron verwijzen volgens de normale APA-regels. Als je de originele bron niet kunt vinden dan moet je verwijzen naar deze bron via de andere bron.

Hoe verwijs je naar bronnen in een tekst?

Algemeen. Als in de tekst van een werkstuk een bron letterlijk geciteerd wordt (of beschreven) kan ook op die plaats de bron vermeld worden. Die bron staat al uitgebreid beschreven in de bronnenlijst, daarom kan hier volstaan worden met een verwijzing tussen haakjes, direct achter het citaat of de parafrase.

Wat voor bron?

bron – Zelfstandignaamwoord 1. daar waar men informatie vandaan haalt ♢ De journalist beschermde zijn bron heel zorgvuldig. 2. het begin van een waterloop ♢ De bron van een rivier is waar de rivier begint.

Wat zijn bronnen van een werkstuk?

Als je een werkstuk, presentatie of een boekverslag maakt, ga je op zoek naar informatie en zal je beslist ook gebruik maken van informatie, ideeën en afbeeldingen van allerlei andere mensen. Deze informatie haal je uit boeken, kranten, tijdschriften en websites. Dit zijn allemaal verschillende bronnen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven