Waar is alimentatie op gebaseerd?

Waar is alimentatie op gebaseerd?

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind of de kinderen en de draagkracht van degene die de kinderalimentatie moet gaan betalen. Er wordt eerst gekeken wat het kind of de kinderen in financiële zin nodig zouden hebben, de zogenaamde behoefte.

Hoe wordt de hoogte van de kinderalimentatie bepaald?

Als er kinderen betrokken zijn bij een echtscheiding, is kinderalimentatie een belangrijk onderdeel van de financiële afspraken. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag, dit bedrag wordt daarna ieder jaar aangepast. Bij co-ouderschap wonen uw kinderen afwisselend bij beide ouders en delen ouders de kosten.

Wat komt in aanmerking voor alimentatie?

Wat valt onder de alimentatie Als jullie eenmaal een alimentatiebedrag hebben afgesproken of als de hoogte van de alimentatie is vastgesteld door de rechter, dan vallen in principe alle kosten van de kinderen hieronder. Dus eten, drinken, kleding, kosten voor kinderopvang, zwemles, clubjes enz.

Wat betaal je ongeveer aan alimentatie?

In een gemiddeld gezin met twee kinderen en een modaal inkomen kost een kind volgens het NIBUD per maand ongeveer € 400,-. Op basis van het TREMA-rapport komt de kinderalimentatie dan per kind uit op € 140,- per maand. Meestal liggen de bedragen voor kinderalimentatie tussen €100,- en €500,- per kind per maand.

Wat is partner alimentatie?

Partneralimentatie is eigenlijk een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de ene ex-partner aan de andere ex-partner. De ex-partner met het hoogste inkomen heeft dan een plicht om bij te dragen in het levensonderhoud.

Is alimentatie inkomensafhankelijk?

Bij alimentatie moet er allereerst sprake zijn van een verschil in inkomen. Bovendien moet er sprake zijn van behoefte van de ex-partner voor een bijdrage van de ander en er moet voldoende draagkracht zijn bij de ander om die bijdrage te kunnen betalen.

Hoe stel je kinderalimentatie vast?

De rechter stelt de hoogte van de kinderalimentatie vast in vier stappen:

  • Het gezinsinkomen wordt vastgesteld.
  • De rechter bepaalt de behoefte van het kind.
  • De draagkracht van beide ouders wordt berekend.
  • Als laatste kijkt de rechter naar de omgangsregeling en het kindgebonden budget.

Wat is de minimale alimentatie?

Elke ouder wordt volgens het wetsvoorstel geacht minimaal 50 euro per maand bij te dragen in de kosten van levensonderhoud van een kind, dat is in 2020 nog 25 euro. De draagkracht van een ouder kan hoger zijn dan 600 euro per jaar, maar niet lager.

Hoe wordt onderhoudsgeld bepaald?

Kinderen van vermogende ouders hebben dus recht op een hogere onderhoudsbijdrage dan kinderen van ouders die het moeilijk hebben om elke maand de eindjes aan elkaar te knopen. Om het bedrag van het onderhoudsgeld vast te stellen moet het bedrag worden berekend van de totale inkomsten en van de kosten voor het kind.

Wat valt onder alimentatie Belgie?

Onderhoudsuitkeringen na een scheiding of beëindiging van wettelijk samenwonen. Een onderhoudsuitkering of alimentatie is een uitkering voor levensonderhoud aan de ex-echtgenoot of ex-echtgenote of aan de kinderen na een echtscheiding.

Wat is een redelijke partneralimentatie?

De hoogte van de partneralimentatie is niet wettelijk vastgesteld. Je kunt onderling een hoger of lager bedrag afspreken dan de gangbare berekeningen. Dit wordt vaak in overleg met een advocaat of mediator besproken. Als je er onderling niet uitkomt, dan kun je de rechter vragen de alimentatie vast te stellen.

Hoeveel partneralimentatie betalen jullie?

60% van het netto gezinsinkomen minus de kosten van eventuele kinderen. Voor de kosten van kinderen wordt meestal gekeken naar een tabel die speciaal hiervoor door het Nibud ontwikkeld is. Een voorbeeld. Cynthia en Harry hebben twee kinderen en gaan scheiden.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven