Waar kan ik mijn Bloeduitslag vinden?

Waar kan ik mijn Bloeduitslag vinden?

Het is mogelijk om uw medisch dossier online te bekijken. In uw medisch dossier staan onder andere het advies van de huisarts, uitslagen van onderzoeken en de medicijnen die u gebruikt. U kunt deze gegevens bekijken via online portaal gezond.nl.

Hoe vind je een huisarts?

Dat doet u zo: informeer of de nieuwe huisarts u als nieuwe patiënt kan aannemen; licht uw oude huisarts mondeling, telefonisch of schriftelijk in dat u van huisarts verandert; vraag uw oude huisarts om uw dossier naar uw nieuwe huisarts te sturen.

Hoe vind ik een huisarts die bij mij past?

Op Kiesuwhuisarts. n l staan adressen van huisartsen in uw buurt (indeling op postcode). U kunt ook kijken op zorgkaartnederland.nl . Als het niet lukt om een huisarts te vinden, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om te bemiddelen.

Hoe kan ik mijn medisch dossier opvragen?

Aanvragen kopie medisch dossier Iedereen van 12 jaar en ouder kan mondeling of schriftelijk vragen om een kopie van het medisch dossier. U kunt hiervoor bij uw arts of zorginstelling terecht. U hoeft geen reden aan te geven voor uw verzoek. Uw arts kan om een legitimatie vragen als u een kopie (of inzage) wilt hebben.

Kan ik mijn eigen patientendossier inzien?

U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien of een kopie ervan te krijgen. Dat kan ook digitaal, bijvoorbeeld via een PDF op een USB-stick. Ook heeft u het recht om te weten wie er in uw dossier heeft gekeken (logging).

Hoe kom ik in mijn Patientenportaal?

Inloggen met DigiD Uw Patiëntenportaal is bereikbaar via mobiele telefoon, computer of tablet. U logt in met behulp van uw DigiD-code. Na inloggen ontvangt u voor de veiligheid een SMS-verificatiecode op uw mobiele telefoon.

Wat als je geen huisarts kan vinden?

U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar heeft een speciale afdeling voor zorgbemiddeling en kan u helpen met het vinden van een nieuwe huisarts.

Welke dingen in je medisch dossiers krijg je niet te zien?

Alleen als dit noodzakelijk is voor een goede hulpverlening, kunt u zonder medeweten van de patiënt wel informatie van anderen in het dossier opnemen. Uw persoonlijke werkaantekeningen behoren niet tot het medisch dossier en vallen dus buiten het inzagerecht van de patiënt.

Hoe lang duurt opvragen medisch dossier?

De wet zegt dat de zorgverlener de gevraagde gegevens zo snel mogelijk moet verstrekken. Voor een medisch dossier inzien kunt uw een termijn van twee weken als redelijk zien. Voor de kopieën mag het ziekenhuis of de zorginstelling u maximaal € 0,23 per pagina in rekening brengen.

Kan ik iets uit mijn medisch dossier laten verwijderen?

Een patiënt heeft het recht om gegevens uit zijn medisch dossier te laten vernietigen. Dit staat in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)1. Het vernietigingsrecht geldt alleen voor gegevens die u als arts heeft opgeslagen in het kader van uw dossierplicht.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven