Waar laat je gevaarlijke afvalstoffen?

Waar laat je gevaarlijke afvalstoffen?

Tips klein chemisch afval inleveren

Wel bij KCA Niet bij KCA
Accu, batterij Ammonia, spiritus
Benzine, motorolie, afgewerkte olie, remolie, oliefilters Armatuur van lampen
Bestrijdingsmiddel Balpen, viltstiften
Etsvloeistof (salpeterzuur, zwavelzuur) Bleekwater, ontsmettingsmiddel

Wat zijn bijzondere afvalstoffen?

Gevaarlijk afval bevat stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de veiligheid, gezondheid of milieu. De afvalstoffencode (met omschrijving) geeft aan of een afvalstof gevaarlijk is of niet. De afvalstoffencode voor gevaarlijk afval zijn in de Europese lijst afvalstoffen (Eural) aangegeven met een sterretje.

Waar moeten lege verfblikken heen?

Lege verfblikken en lege spuitbussen waar verf of chemische middelen (bijvoorbeeld ovenreiniger) in hebben gezeten, mogen ook bij het restafval. Of lever ze in bij de oud-ijzerbak van de milieustraat. Als er nog resten verf of chemicaliën in zitten, moeten ze bij het klein chemisch afval.

Waarom VIHB?

U gebruikt een VIHB-nummer om te laten zien dat u afval mag inzamelen of vervoeren. Of dat u mag handelen of bemiddelen in afval. U gebruikt een bedrijfsnummer om uw bedrijf te identificeren. U gebruikt een verwerkersnummer om aan te geven wáár uw bedrijf is.

Waar laat ik mijn terpentine?

Ook verf, terpentine, zoutzuur en andere chemicaliën horen niet in het riool, lever deze in bij de gemeente (klein chemisch afval).

Waar laat ik verfresten?

Wanneer de verfpot leeg en opgedroogd is mag je de verfpot gewoon bij het restafval gooien. Is de verf nog vloeibaar, dan moet je die bij een KCA-punt inleveren.

Wat betekent afval?

De wettelijke definitie van afvalstoffen luidt: ‘Alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich met het oog op de verwijdering van ontdoet of wil ontdoen. ‘

Waar blijft chemisch afval?

Klein chemisch afval (kca) kunt u inleveren bij een gemeentedepot, chemokar of kca-depot. En meestal ook bij winkels die producten verkopen die tot kca behoren. Ongebruikte medicijnen kunt u bij de meeste apotheken inleveren.

Waar laat je Verfwater?

Nog natte verfresten gelden als Klein Chemisch Afval (kca) en zijn belastend voor het milieu. Lever ze daarom in bij de dichtstbijzijnde milieustraat. Tip: Opgedroogde verf is geen chemisch afval en kan gewoon bij het huisvuil.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven