Waar mag je de as uitstrooien?

Waar mag je de as uitstrooien?

Als u de asbus krijgt, kunt u de as:

  • verstrooien op open zee of op een daartoe bestemd strooiveld;
  • thuis bewaren;
  • bijzetten in een daarvoor bestemd gedeelte van een crematorium of begraafplaats;
  • begraven in een graf;
  • meenemen naar het buitenland (uitvoeren).

Waarom mag je as niet uitstrooien?

Officieel mag je de as uitstrooien op de daarvoor aangewezen plekken bij crematoria en andere mooie aangewezen plekken in Nederland. Op open zee is ook geen probleem. Wil jij niet op zee, maar op ander open water (bijvoorbeeld in de Ijssel) verstrooien, dan kan je daarvoor terecht bij Rijkswaterstaat.

Hoe as uit te strooien?

Vaar met een (huur)boot de Westerschelde op en strooi het as op het water uit. Volgens traditioneel gebruik zul je met de vlag halfstok varen. Zo weten passerende schepen dat er een overledene aan boord is. Zeevarenden zullen jullie begroeten met het 3x luiden van de scheepshoorn.

Waar mag je in Nederland as uitstrooien?

De as van iemand die gecremeerd is mag worden verstrooid op het daartoe door de gemeente aangewezen strooiveld of boven open zee (art. 66a Wet op de lijkbezorging). Maar ook mag de nabestaande die de zorg voor de asbus op zich heeft genomen zelf een ‘dierbaar’ plekje zoeken voor de verstrooiing.

Wat kost uitstrooien van as?

Op de meeste begraafplaatsen wordt een bedrag gerekend, maar het zelf verstrooien op weiland, in bos, heide e.d., wat in de meeste gemeenten wordt toegestaan, is kosteloos.

Welke betekenis heeft asverstrooiing?

De asverstrooiing. De begraafplaats van een stad of gemeente beschikt over een strooiweide of verspreidingsweide. Deze weide is de plaats waar men na crematie of plechtigheid de as komt uitstrooien.

Wie mag as uitstrooien?

Ook de nabestaanden kunnen ervoor kiezen om de as te begraven, te bewaren of uit te strooien op een andere plaats. In dat geval is een gezamenlijk schriftelijk verzoek vereist van: de echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde. alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad.

Hoe lang duurt as uitstrooien?

Volgens de Nederlandse wet mag een crematorium de as pas een maand na crematie vrijgeven. Het crematorium bewaart de asresten gedurende deze maand in een speciale ruimte. Die ruimte is niet toegankelijk voor nabestaanden.

Welke betekenis heeft het ritueel asverstrooiing?

Crematie, eerbetoon aan Brahm, asverstrooiing. Nagenoeg alle Hindoes kiezen voor een crematie. Dit doen ze omdat ze geloven dat dit de snelste manier is om terug te keren naar Brahm, de Oerbron. Hindoes geloven in reïncarnatie wat wil zeggen dat hun ziel na het sterven in een ander lichamelijk omhulsel terechtkomt.

Wat is asverstrooiing?

Een asverstrooiing gebeurt op een speciaal daarvoor ingerichte strooiweide. Het is lang de klassieke keuze geweest na een crematie, waardoor vaak wordt gedacht dat dit de enige optie is. Enkel de begrafenisondernemer en/of één nabestaande mogen de strooiweide betreden tijdens de uitvaartplechtigheid.

Hoe lang duurt het dat je as krijgt na crematie?

Wie mag as overledene ophalen?

Als uw zus de papieren voor de crematie heeft getekend, is zij de enige die de as mag ophalen, tenzij zij u schriftelijk machtigt.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven