Waar moet bijlage staan in een brief?

Waar moet bijlage staan in een brief?

Bijlage(n) Top – Als er bijlagen bij de brief zijn, wordt dat ofwel na de ondertekening, ofwel bij de onderwerpsaanduiding vermeld. – Schrijf het woord Bijlage(n) gevolgd door een dubbele punt, een korte omschrijving of de titels van de bijlage(n).

Wat zet je bovenaan een brief?

Bovenaan de brief vermeldt u uw adres en dat van de geadresseerde, de datum en de aanhef. U sluit de brief af met uw naam en handtekening.

Hoe formele brief opstellen?

Tips

 1. Houd je brief beknopt en wijd niet teveel uit.
 2. Vermijd hevige emoties in je beschrijving (bijvoorbeeld in het geval van een klacht of motivatie).
 3. Wees concreet en verwijs naar duidelijke gebeurtenissen waarbij je datum en plaats noemt.
 4. Beschrijf helder wat je wilt en wat je van de geadresseerde verwacht.

Hoeveel alinea’s zakelijke brief?

Zorg ervoor dat je brief uit minimaal 3 alinea’s bestaat. Afsluiting Nadat je een witregel open hebt gelaten, kun je beginnen met de afsluiting. Hier groet je de lezer. In een zakelijke brief kun je dit doen met ‘Met vriendelijke groet,’ of ‘Hoogachtend,’.

Wat is een kenmerk in een brief?

Onder ‘ons kenmerk’ staat de code van de organisatie die de brief schrijft en verzendt. De codes geven aan wie de brief geschreven en getypt heeft, welk dossiernummer de brief heeft en eventueel andere elementen, volgens de huisstijl van de organisatie.

Hoe maak ik een brief?

In een brief of een e-mail doe je dat meteen aan het begin met de aanhef. Met deze introducerende woorden begroet je de lezer. Dat kan op een formele manier met bijvoorbeeld Geachte of op een informele manier met bijvoorbeeld Beste. Veel mensen vragen zich af wat een gepaste aanhef is.

Wat is formeel brief?

Een formele brief is een brief op een zakelijke toon, die dus in nette schrijftaal is geschreven. Informeel is losser, op een feestje mogen de mensen dus gewoon in een spijkerbroek en gympen komen.

Wat zijn de conventies van een zakelijke brief?

De zakelijke brief en e-mail Adres van geadresseerde en afzender, datum en bijlagen bijvoorbeeld moeten kloppen. Ook moet je brief of e-mail een duidelijke indeling hebben. Een zakelijke brief is formeler geschreven dan een persoonlijke brief en moet aantrekkelijk en in goed Nederlands geschreven zijn.

Wat is een zakelijke tekst?

Een zakelijke tekst is een tekst van een bedrijf, stichting of organisatie. Als mensen het hebben over zakelijke teksten, dan willen ze daarmee het verschil benadrukken tussen een zakelijke tekst en een privé tekst. Zakelijke teksten zijn bijvoorbeeld brieven, e-mails, memo’s of rapporten.

Wat is de bijlage van de brief?

Bijlagen: Indien je documenten met de brief meestuurt, vermeld dit dan in de brief. Deze documenten noemt men ‘bijlagen’. Uit de vermelding in de brief moet de ontvanger kunnen opmaken om welke documenten en om hoeveel documenten het gaat. Voorbeeld 1: Bijlage: kopie factuur 124887. Voorbeeld 2: Bijlagen: 1 kopie factuur 2 brochure btw-heffing

Wat is het onderwerp van een brief?

In de betreft regel vermeld je het onderwerp van de brief in een paar woorden. Na de dubbele punt begin je met een kleine letter. Hierin richt je je tot de geadresseerde. Als je de naam weet, gebruik je die, zonder voorletters of voornaam en voorafgegaan door ‘Geachte’.

Wat is de indeling van een zakelijke brief?

In uw brief van jl. vraagt u naar de juiste indeling van een zakelijke brief. Graag stuur ik u dit voorbeeld. Vermeld de plaats waarvandaan je de brief schrijft, gevolgd door een komma en de datum voluit geschreven. De maandnamen begin je met een kleine letter. Voorbeeld: Maasstad, 1 januari 2013.

Wat is een Nederlandse brief opmaken?

De brief opmaak van een Nederlandse brief is volgens een bepaalde standaard. De NAW gegevens van de verzender en ontvanger staan boven aan, gevolgd door de betreft regel en de plaats en datum regels. Daarna begint de brief met een aanhef, de openingsalinea, gevolgd door de inhoud, de slot alinea en de afsluiting en ondertekening.

Bijlage(n) Top – Als er bijlagen bij de brief zijn, wordt dat ofwel na de ondertekening, ofwel bij de onderwerpsaanduiding vermeld. – Schrijf het woord Bijlage(n) gevolgd door een dubbele punt, een korte omschrijving of de titels van de bijlage(n). Als dat relevant is, kunt u het aantal bijlagen vermelden.

Hoe moet je een goede brief schrijven?

Wat zijn conventies in een brief?

Briefconventies zijn de afspraken die gemaakt zijn, de algemene regels die gelden voor het opstellen en schrijven van een officiële brief.

Hoe zet je tav in een brief?

De afkorting van ter attentie van is t.a.v. We schrijven t.a.v. zonder hoofdletter, tenzij de afkorting aan het begin van een zin of een tekstregel staat, bijvoorbeeld in een adressering. De aanduiding ter attentie van of t.a.v. voor de naam van de geadresseerde is eigenlijk overbodig.

Waar plaats en datum in een brief?

Plaats en datum in brief: links / rechts

 1. alle vaste briefonderdelen beginnen links tegen de kantlijn;
 2. de volgorde van de vaste onderdelen is: afzender, geadresseerde, plaats en datum, onderwerp, kenmerk, aanhef, briefinhoud, slotformule en ondertekening, bijlagen en kopie;

Hoe schrijf je een goede klachtenbrief?

Schrijven van een klachtenbrief

 1. Geef in de eerste paar zinnen aan waar je klacht over gaat.
 2. Blijf zakelijk en concreet.
 3. Vraag om een schriftelijke reactie binnen een redelijke termijn van maximaal zes weken.
 4. Vergeet niet de datum en je adres, telefoonnummer (s) en e-mailadres te melden.

Hoeveel witregels bij een zakelijke brief?

Betreft Na 2 witregels kun je hier kort het onderwerp van je brief invullen. Dit is niet verplicht, maar kan de reden van je brief wel verduidelijken. In zakelijke brieven wordt de betreft regel vrijwel altijd gebruikt.

Wat zijn literaire conventies?

Geheel van stilzwijgend aanvaarde, maar vaak ook expliciet geformuleerde opvattingen omtrent de literatuur van een bepaalde periode (verwachtingshorizon, zie receptieonderzoek). Conventies functioneren als een soort van ‘afspraak’ tussen de schrijver en zijn milieu-publiek (zie lezer).

Hoe maak je een persoonlijke brief?

Regels voor een persoonlijke brief:

 1. 1) Schrijf boven de brief plaats en datum: waar en wanneer je de brief schrijft.
 2. 2) Begin de brief met een aanhef: je groet de lezer. Bijvoorbeeld: Hoi Ashwin of Hey Luna, etc.
 3. 3) Eindig met de afsluiting: je neemt afscheid van de lezer.
 4. 4) Plaats witregels:

Waar moet bijlage staan in een brief?

Waar moet bijlage staan in een brief?

Bijlage(n) Top – Als er bijlagen bij de brief zijn, wordt dat ofwel na de ondertekening, ofwel bij de onderwerpsaanduiding vermeld. – Schrijf het woord Bijlage(n) gevolgd door een dubbele punt, een korte omschrijving of de titels van de bijlage(n).

Hoe schrijf je een vertrouwelijke brief?

Ook bij een persoonlijke brief is het van belang dat je het adres duidelijk schrijft en op de juiste plek plaatst. Daarnaast is het ook raadzaam om altijd je eigen adres te vermelden. Je weet nooit of iemand nog in het bezit is van jouw adres. Verder kan het ook handig zijn wanneer het door de post geretourneerd wordt.

Waar plaats en datum in een brief?

Plaats en datum in brief: links / rechts

 1. alle vaste briefonderdelen beginnen links tegen de kantlijn;
 2. de volgorde van de vaste onderdelen is: afzender, geadresseerde, plaats en datum, onderwerp, kenmerk, aanhef, briefinhoud, slotformule en ondertekening, bijlagen en kopie;

Wat is een kenmerk in een brief?

Onder ‘ons kenmerk’ staat de code van de organisatie die de brief schrijft en verzendt. De codes geven aan wie de brief geschreven en getypt heeft, welk dossiernummer de brief heeft en eventueel andere elementen, volgens de huisstijl van de organisatie.

Hoe zet je CC in een brief?

Toelichting. Als we een kopie van de brief aan iemand anders sturen, gebruiken we bij voorkeur Kopie, gevolgd door een dubbele punt. We kunnen ook schrijven Kopie naar, Kopie aan of cc (afkorting van copie conforme of carbon copy). Dan volgen de namen van de persoon of personen aan wie een kopie gestuurd wordt.

Hoe schrijf je een brief basisschool?

Voorbeeld indeling: Plaats en datum.

 • Plaats en datum. Voorbeelden:
 • Aanhef (naam van persoon aan wie je de brief schrijft) Voorbeelden: Beste Suzanne of Lieve Suzanne,
 • Inhoud. Hierin staat wat je wilt vertellen aan de persoon voor wie je brief bedoeld is.
 • Afsluiting.
 • Je naam.
 • Hoe schrijf ik een brief?
 • Hoe begin je een brief aan een vriendin?

  Begin de brief met een groet. Als je het iets persoonlijker wilt maken kun je ook beginnen met ‘Hallo beste vriendin!’ , ‘Hé bff!’ of noem haar bij haar bijnaam.

  Hoe brief beeindigen?

  De meest gebruikelijke slotgroet is: Met vriendelijke groet(en). Te formeel is een slotgroet als: Hoogachtend, of Met hoogachting. Te informeel is een slotgroet als: Groetjes, of Hartelijks.

  Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

  Terug naar boven