Waar moet de lijst met afkortingen?

Waar moet de lijst met afkortingen?

Waar plaats je de afkortingenlijst in je scriptie? Je plaatst de afkortingenlijst vooraan in het document, net na de inhoudsopgave. De lezer van je scriptie kan dan de afkortingen die voor hem/haar onbekend zijn op deze vaste plek terugzoeken.

Waar plaats je een lijst met figuren?

Bevat je onderzoek veel tabellen en figuren, dan is het handig om een figuren- en tabellenlijst op te nemen in je scriptie. Beide lijsten plaats je na de inhoudsopgave. In de tabellen- en figurenlijsten vermeld je zowel de volgnummers, titels als bladzijdenummers.

Wat is een figuren lijst?

In de figuren- en tabellenlijst staan alle in je scriptie gebruikte figuren en tabellen met het bijbehorende paginanummer opgesomd. Deze lijsten zorgen ervoor dat de lezer een overzicht heeft en snel kan zien op welke plek in je scriptie je bepaalde figuren en tabellen gebruikt.

Hoe lijst van figuren word?

Klik op invoegen – kruisverwijzing (in de bovenste navigatiebalk onder verwijzingen). Vink aan of het om een tabel of figuur gaat. Kies tot slot in de keuzelijst om welke tabel of figuur het gaat en klik op invoegen.

Wat beteken die afkorting?

Een afkorting is een woord die of woordgroep dat niet volledig wordt uitgeschreven. De Woordenlijst Nederlandse Taal onderscheidt vijf soorten afkortingen. Bij de afkortingen in de engere zin worden de woorden voluit uitgesproken bij het voorlezen: e.d. wordt dan en dergelijke.

Hoe verwijs ik naar een figuur?

‘Figuur’ wordt cursief geschreven, gevolgd door de beschrijving en eventueel aanvullende informatie (bijvoorbeeld Overgenomen van etc.), niet cursief….

  1. In de tekst. Geef de figuur een nummer en verwijs met dit nummer in de tekst:
  2. Onder de afbeelding.
  3. In de bronnenlijst.

Wat is een figuur en tabel?

Een tabel geeft kort en begrijpelijk informatie (vaak getallen) weer in rijen en kolommen. Een figuur is iedere andere afbeelding of illustratie die je toevoegt aan je tekst. Dit kan een staafdiagram zijn, maar bijvoorbeeld ook een foto.

Wat is het verschil tussen een tabel en een figuur?

Wat is een figuur?

(figuren), 1. gestalte, gedaante: een mooi — hebben; (ook) persoon als gestalte, en als verkl., als persoonsaanduiding: een aardig figuurtje, meisje; 2. de voorstelling van een persoon of beeld: de — op de achtergrond is moeilijk te onderscheiden; 3. toelichtende afbeelding bij of in een geschrift; 4.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven