Waar staat de longitudinale as loodrecht op?

Waar staat de longitudinale as loodrecht op?

Het oscillerende elektrisch veld van elektromagnetische straling staat loodrecht op de voortplantingsrichting. Ook het magnetische veld staat loodrecht op de voortplantingsrichting. Geluid is daarentegen een voorbeeld van een longitudinale golf.

Wat is longitudinale as?

Bij longitudinaal onderzoek worden de waarnemingen of metingen bij ieder individu op een aantal achtereenvolgende tijdstippen herhaald. Bij transversaal (cross-sectioneel) onderzoek wordt ieder individu in een groep eenmaal en op hetzelfde tijdstip geobserveerd of gemeten.

Is geluid longitudinaal of transversaal?

Geluid plant zich in lucht en in andere gassen en vloeistoffen voort als een longitudinale golf. In vaste stoffen plant geluid zich zowel longitudinaal als transversaal voort. De uitwijking van een aan de golfbeweging deelnemend deeltje is dus evenwijdig aan de voortplantingsrichting.

Wat is longitudinale data?

Longitudinaal onderzoek – waarbij dezelfde mensen, bedrijven, landen of andere eenheden worden gemeten op twee of meer tijdstippen – biedt unieke kansen om stabiliteit en verandering in de tijd te onderzoeken.

Wat betekent een longitudinaal onderzoek?

Bij longitudinaal onderzoek worden dezelfde proefpersonen herhaaldelijk onderzocht om te bepalen of er na verloop van tijd veranderingen zijn opgetreden. Een longitudinaal design valt onder correlationeel onderzoek, omdat ook hier onderzoekers data verzamelen zonder variabelen te beïnvloeden.

Hoe bewegen golven?

De waterdeeltjes in een golf aan het oppervlak van water zullen niet alleen op en neer gaan, maar ook heen en weer, waarbij ze elliptische banen beschrijven tijdens de doorgang van de golf. Lichtgolven zijn geen mechanische golven. De storing die zich verplaatst is geen massabeweging maar een elektromagnetisch veld.

Wat is de beginfase van een harmonische trilling?

Het aantal trillingen per seconde is de ‘frequentie’ (f) van de trilling. Er geldt dus f = 1/T. De grootheid (2πft + Φ) wordt de fase genoemd. De grootheid Φ in deze uitdrukking is de beginfase.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven