Waar vind je kwalificatiedossier?

Waar vind je kwalificatiedossier?

Ik zoek de kwalificatiedossiers. Waar vind ik ze? In de portal Kwalificatiestructuur vindt u alles wat u wilt weten over de kwalificatiestructuur voor het mbo. In het register Kwalificatiestructuur vindt u alle onderdelen.

Wie stelt kwalificatiedossier op?

Eisen aan kwalificaties Uiteindelijk stelt de minister van OCW de kwalificatiedossiers en de keuzedelen vast.

Wat is cohort mbo?

Cohort is een groep examenkandidaten die op basis van hetzelfde kwalificatiedossier staat ingeschreven en hetzelfde examenplan volgt.

Wat zijn Profieldelen?

Profieldeel. Het profiel dat je volgt, is gericht op een beroep. Het profiel wordt ook wel de uitstroomrichting genoemd. Het profieldeel bestaat uit beroepsgerichte onderdelen, specifiek voor dat beroep.

Waar vind ik het Crebonummer?

Crebonummer controleren Het Crebonummer van een mbo-opleiding bestaat uit vijf cijfers. Het hoort op de website van de school te staan bij de informatie over een opleiding.

Wat is kwalificatiedossier mbo verpleegkundige?

Het kwalificatiedossier voor het middelbaar beroepsonderwijs geeft weer wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen aan het einde van de mbo-opleiding.

Waarom kwalificatiedossier?

Kwalificatiedossiers beschrijven de eisen waaraan een student moet voldoen om diens diploma te behalen. Hoe beter de diploma-eisen aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven, hoe groter de kans op een baan voor een beginnende beroepsbeoefenaar en hoe beter bedrijven hun vacatures kunnen vervullen.

Wat is een cohort in het onderwijs?

Met een cohortstudie worden mensen herhaaldelijk gemeten, vaak met één of meerdere tussenliggende jaren, zodat langzaam ontwikkelende gezondheidproblemen en ziekten kunnen worden opgespoord.

Waar staat cohort voor?

groep mensen met een gemeenschappelijke eigenschap, zoals leeftijd, geslacht of sociale groep, die samen het voorwerp uitmaken van een statistisch onderzoek.

Wat is een Profieldeel mbo?

Het profieldeel is het onderdeel van de herziene kwalificatiedossiers (vanaf 1 augustus 2016). Deel van het kwalificatiedossier waarin de specifieke onderdelen van een kwalificatie, die niet gelden voor alle kwalificaties in het kwalificatiedossier, beschreven staan. Het profiel bestaat uit beroepsgerichte taken.

Wat is het verschil tussen het basisdeel en de Profieldelen?

De beroepsgerichte basis bevat de kerntaken en werkprocessen die hetzelfde zijn voor alle -in het kwalificatiedossier opgenomen- beroepen. De omvang van het basisdeel is ongeveer 50% van je studie. Het profieldeel zorgt ervoor dat je opleiding een duidelijk profiel heeft.

Wat is het Crebonummer?

Het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo) is een systematische verzameling gegevens over beroepsopleidingen en bijbehorende opleidings- en exameninstellingen. Dit register wordt jaarlijks vastgesteld.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven