Waar wordt elektromagnetische energie voor gebruikt?

Waar wordt elektromagnetische energie voor gebruikt?

Denk bijvoorbeeld aan de microgolven van een magnetron, de radiogolven van de radio en mobiele telefoons, of aan elektromagnetische velden van (grotere) apparaten. Ook wordt elektromagnetische straling in ziekenhuizen gebruikt, voor bijvoorbeeld het maken van röntgenfoto’s (door het gebruik van röntgenstraling).

Wat versta je onder elektromagnetisme?

Een elektrisch veld wordt geproduceerd door elektrische ladingen en zorgt voor een elektrische kracht op andere ladingen. Een magnetisch veld wordt geproduceerd door de beweging van elektrische ladingen. De term elektromagnetisme geeft aan dat elektrische en magnetische verschijnselen verstrengeld zijn.

Wat doet elektromagnetische straling?

Antennes, hoogspanningslijnen, mobiele telefoons en elektrische apparaten zorgen voor elektromagnetische velden. Sterke elektromagnetische velden kunnen lichamelijke klachten veroorzaken. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met bronnen van sterke elektromagnetische velden.

Welke soorten stralingen zitten in het elektromagnetische spectrum?

Licht, radiogolven en röntgenstraling zijn vormen van elektromagnetische straling. Alle soorten elektromagnetische straling planten zich in vacuüm voort met de lichtsnelheid. Elektromagnetische straling wordt wiskundig beschreven als een golf door middel van de wetten van Maxwell.

Wat is de wet van Faraday?

De wet van Faraday wordt in algemene bewoordingen als volgt uitgedrukt: De geïnduceerde elektromotorische kracht in een gesloten elektrisch circuit is gelijk maar tegengesteld aan de verandering in de tijd van de magnetische flux door het circuit.

Wat is een Boodschapperdeeltje?

De elektromagnetische kracht is de kracht die elektrische geladen deeltjes “voelen” door elektromagnetische velden. De elektromagnetische kracht zorgt ervoor dat elektronen om de kernen van atomen draaien. Het boodschapperdeeltje (boson) van de kracht is het foton.

Wat veroorzaakt elektromagnetische straling?

Hoe ontstaat elektromagnetische straling Een magnetische golf ontstaat als de elektrische lading beweegt. Bijvoorbeeld door het aanzetten van een apparaat waarvan de stekker in het stopcontact zit. Dit kennen we als stroom. Een elektrische golf die in beweging is, veroorzaakt altijd een magnetische golf en omgekeerd.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven