Waardoor ontstaan fotonen?

Waardoor ontstaan fotonen?

Ontstaan. Fotonen kunnen door een atoom worden uitgezonden, als een elektron van een elektronenschil terugvalt naar een schil met een lagere energietoestand. Wanneer een elementair deeltje en zijn antideeltje botsen, kan alle massa worden omgezet in een energierijk foton, en omgekeerd.

Hoe bereken je fotonen?

Ef = h·f = h·c/λ, labda van rood licht is groter dus wordt Ef kleiner van rood. Hoe reken je dan het aantal fotonen uit?…Atomen & Spectra.

Elektromagnetisch Spectrum
v Atoommodellen
v Energiediagrammen & spectraallijnen
Gasontladingslamp

Waar blijven fotonen?

Om te kunnen leven hebben we licht nodig, de natuurlijke directe bron van fotonen is de zon, het lichaam neemt ze op via de ogen en de huid. Een indirecte bron van fotonen is onze voeding: via fotosynthese in planten wordt zonlicht opgeslagen in planten.

Hoeveel energie is een foton?

Sommige elektronen die door de LED stromen zorgen voor het uitzenden van een blauw foton met een golflengte van 470 nm. Het totale vermogen van het uitgezonden licht is 0,075 W….Spectraalanalyse.

Energie (Ef) joule (J)
Constante van Planck (h) 6,62606957 × 10-34 Js
Frequentie van foton (f) hertz (Hz)

Wat is annihilatie?

Annihilatie is het proces waarbij een deeltje en zijn antideeltje bij elkaar komen en elkaar wederzijds vernietigen. Dit levert zeer veel energie op, want de volledige massa van beide deeltjes wordt in energie omgezet (volgens E = mc²).

Wat is de Planck kromme?

De Planck-kromme laat zien dat bij hogere temperaturen er meer straling wordt uitgezonden met steeds kortere golflengten. Vandaar dat warmgestookt ijzer eerst rood- en vervolgens witgloeiend wordt. In 1894 begint Plancks intensieve zoektocht naar de afleiding.

Kan licht botsen?

Dat licht met zichzelf kan botsen, lijkt tegenintuïtief. Als je twee laserbundels op elkaar richt, ketsen ze immers niet op elkaar af; ze combineren tot een fellere lichtbundel. In extreem zeldzame gevallen, bij hoge energieën, kunnen lichtdeeltjes of fotonen echter wel degelijk botsen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven