Waarmee wordt een kracht gemeten?

Waarmee wordt een kracht gemeten?

Om een kracht te meten gebruiken we een veerunster. In een veerunster zit een veer die je tegenwerkt als je de twee uiteinden uit elkaar probeert te trekken. Hoe verder je de veer uitrekt hoe groter deze tegenwerkende kracht.

Wat doet kracht met snelheid?

Wanneer een kracht inwerkt op een voorwerp, kan de kracht een verandering van de snelheid en/of een vervorming van dat voorwerp tot gevolg hebben. Verandering van snelheid noemen we het dynamisch effect van krachten. Vervorming noemen we het statisch effect van krachten.

Welke drie uitwerkingen kan een kracht hebben?

Een kracht kan 3 gevolgen hebben:

 • Vormverandering;
 • Versnellen / vertragen;
 • Richtingverandering.

Wat voor soorten kracht heb je?

Er zijn verschillende soorten krachten. Voorbeelden van krachten: spierkracht, zwaartekracht, veerkracht, spankracht, magnetische kracht en wrijvingskracht.

Wat is constante kracht?

Als het voorwerp een constante massa heeft betekent dit dat alleen de snelheid verandert: het voorwerp wordt versneld (of vertraagd, dan is de versnelling negatief). De versnelling is in de richting van de kracht en recht evenredig met de grootte van de kracht.

Welke 4 krachten zijn er?

Er zijn allerlei soorten krachten, bijvoorbeeld:

 • zwaartekracht;
 • elektrische kracht;
 • magnetische kracht (aantrekken en afstoten);
 • trekkracht, duwkracht;
 • opwaartse kracht (op een voorwerp dat in een vloeistof is ondergedompeld)
 • veerkracht;
 • wrijvingskracht;
 • spierkracht.

Heeft massa invloed op de snelheid?

Nee, het gewicht heeft er niks mee te maken. De valversnelling is op alle voorwerpen even groot dus ze vallen even snel. Niet de valversnelling bepaald dan de snelheid maar de luchtweerstand.

Wat is de relatie tussen kracht en snelheid?

Tweede wet van Newton: algemeen De tweede wet van Newton zegt, dat een kracht gelijk is aan de verandering van de impuls (massa maal snelheid) in de tijd. De impuls kan veranderen doordat de massa van het voorwerp verandert of de snelheid, of allebei.

Wat is de eenheid van kracht?

Natuurkundige grootheden en eenheden

Grootheid Naam SI-symbool
kracht newton N
energie, arbeid, warmte joule J
vermogen watt W
lichtsterkte candela cd

Wat is de afkorting van kracht?

De grootte van een kracht is een grootheid. De afkorting van deze grootheid is de hoofdletter F (van het Engelse woord Force). De grootte van een kracht wordt gemeten in de eenheid Newton (vernoemd naar de geleerde Isaac Newton). De afkorting van Newton is de hoofdletter N.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven