Waarom brak er in 1789 een revolutie uit?

Waarom brak er in 1789 een revolutie uit?

De Franse Revolutie is de opstand van Franse arbeiders en boeren tegen de adel en het Franse koningshuis in 1789. De Franse koning en de adel hebben alle macht in Frankrijk in die tijd. Het Franse volk vindt dat ze door hen onderdrukt worden en komt hiertegen in opstand. De revolutie begint op 14 juli 1789.

Waar vochten de revolutionairen voor?

De burgerij verwierp de vele privileges van de adel en de hogere geestelijkheid; de boeren verzetten zich tegen de feodale rechten, tegen de tienden en andere heffingen ten voordele van de grootgrondbezitters.

Wat waren de Girondijnen?

De girondijnen of brissotins waren een gematigd linkse politieke groepering of factie tijdens de eerste fase van de Franse Revolutie. De girondijnen waren in grote mate verantwoordelijk voor de afschaffing van de monarchie, maar ook mede-verantwoordelijk voor de terechtstelling en executie van koning Lodewijk XVI.

Waarom riep Lodewijk XVI in 1789 de Staten Generaal bij elkaar?

In 1789 werd voor het eerst weer de Staten-Generaal bijeengeroepen door de koning. Hij moest wel, want het parlement verzette zich tegen de belastingen die Lodewijk opnieuw wilde gaan verhogen, om de staatsschuld te verlichten.

Wat is een revolutionair?

Een revolutie of omwenteling is een plotselinge opstand van het volk die tot een blijvende politieke verandering leidt. Het is daarmee de tegenhanger van evolutie, of geleidelijke verandering. Zo worden bijvoorbeeld de gebeurtenissen in Rusland in 1917, waarbij de tsaar werd afgezet, aangeduid als revolutie.

Wat is een Directoir?

Het Directoire (Nederlands ook wel Directorium genoemd) was het vijfkoppige bestuur van Frankrijk dat het land tijdens een deel van de Franse Revolutie regeerde, van 1795 tot 1799. De term wordt ook gebruikt voor de periode in de Franse geschiedenis waarin het Directoire het land bestuurde.

Wat is het verschil tussen Jacobijnen en Girondijnen?

De Girondijnen, ook wel brissotins, waren een gematigde linkse politieke stroming tijdens de Franse Revolutie. Tijdens de revolutie stonden de Girondijnen tegenover de radicalere, republikeinse Jakobijnen. De Girondijnen waren verder fel tegen dictatuur en tegen kiesrecht voor arme leden van de bevolking.

Wat was een oorzaak van de executie van Robespierre?

Toen op 26 juli 1794 Robespierre een nieuwe golf van terreur wilde aankondigen, werd hem het woord ontnomen. Nog dezelfde dag werd Robespierre samen met zijn vrienden onder de guillotine gelegd en onthoofd. Daarmee was de terreur beëindigd, maar de chaos zou pas weg zijn als Napoleon Bonaparte zou verschijnen.

Waarom verliet de derde stand de Staten-Generaal?

Het was sinds 1614 niet meer voorgekomen dat de Staten-Generaal bij elkaar was geweest. De derde stand gebruikte de bijeenkomst vooral om haar onvrede te uiten. De derde stand kreeg al snel ruzie met de andere twee standen: de adel en de geestelijkheid.

Waarom hoefde de Franse koning de Staten-Generaal tijdens het absolutisme nooit bij elkaar te roepen?

De koning was gedwongen om het parlement bijeen te roepen voor oplossingen, want de adel dwarsboomde alle initiatieven om tot belastinghervormingen te komen. Koning Lodewijk XVI van Frankrijk Sinds 1614 waren de Franse Staten-Generaal (de nationale volksvertegenwoordiging) niet meer bijeengekomen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven