Waarom een ethische code?

Waarom een ethische code?

De Ethische Gedrags Code biedt trainers ruim voldoende uitgangspunten en richtlijnen om verantwoord te kunnen handelen in vrijwel alle situaties waarin zij tijdens de uitoefening van hun beroep terecht kunnen komen, met als belangrijkste doel: het bevorderen van welzijn en veiligheid van de individuen en groepen …

Wat is een ethische leidraad?

Een beroepscode bevat ethische en praktische normen en beginselen die de professional bij de uitoefening van het beroep dient te hanteren. Het gaat om gedragsregels die voorschrijven wat je als professional doet en nalaat tegenover cliënten, collega’s en anderen.

Wat is ethisch handelen?

Ethisch is het gebied van de praktische filosofie die handelt over wat goed en kwaad is. Het betekent of iets moreel verantwoord is. Ouders geven aan kinderen hun waarden en normen mee waarvan zij denken dat die goed voor hun zijn. Het is zo dat de ouders hun kind meegeven op welke manier zij in het leven staan.

Wat zijn ethische richtlijnen?

Ethiek probeert handreikingen te bieden voor wat een persoon zou moeten willen, zijn of doen. Anders gezegd: ethiek is normatief, geeft richtlijnen voor wat wenselijk is om te doen. Ethiek gaat dan over hoe we als mensen met elkaar behoren om te gaan.

Wat is ethisch handelen in de zorg?

Moraal zijn de waarden en normen die richting geven aan jouw doen en laten, ze sturen de keuzes die je maakt. Ethiek is daarover nadenken. Het is nadenken over de vraag of jouw handelen leidt tot goede zorg. Dat kan echt over van alles gaan: van grote levensvragen tot kleine, dagelijkse keuzes.

Wat is een voorbeeld van ethisch handelen?

Denk aan welzijn, zorgzaamheid, aandacht of vrijheid. Normen zijn de spelregels voor hoe je handelt, regels waarmee je de waarden realiseert. ‘Eerlijkheid’ is bijvoorbeeld een waarde en ‘niet liegen’ of ‘niet stelen’ zijn de normen die daarvan zijn afgeleid.

Wat is sociaal ethisch?

sociale ethiek – Ethiek met als utilitaristisch doel het welzijn en de eerlijke behandeling van de gehele gemeenschap.

Wat is ethiek in de zorg?

Ethiek en moraal Moraal zijn de waarden en normen die richting geven aan jouw doen en laten, ze sturen de keuzes die je maakt. Ethiek is daarover nadenken. Het is nadenken over de vraag of jouw handelen leidt tot goede zorg. Dat kan echt over van alles gaan: van grote levensvragen tot kleine, dagelijkse keuzes.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven