Waarom heb je 21e eeuwse vaardigheden nodig?

Waarom heb je 21e eeuwse vaardigheden nodig?

De 21st century skills zijn belangrijk omdat de wereld constant verandert. Het is aan ons om hierin mee te bewegen en onze kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. Door de digitalisering hebben we toegang gekregen tot een brede, nieuwe wereld: de digitale wereld.

Wat is kritisch denken 21e eeuwse vaardigheden?

Bij kritisch denken gaat het om het vermogen om zelfstandig te komen tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen. Hiervoor zijn denkvaardigheden noodzakelijk, maar ook houdingsaspecten, reflectie en zelfregulerend vermogen spelen een essentiële rol.

Wat zijn brede vaardigheden?

In het begrip brede vaardigheden betekent het concreet dat deze vaardigheden een rol spelen bij alle vak- en leergebieden, inclusief burgerschap en digi- tale geletterdheid. Ook kunnen de brede vaardigheden het best ontwikkeld worden in de context van alle onderdelen van het curriculum.

Wat zijn generieke vaardigheden?

Generieke vaardigheden zijn ook bekend onder de naam van sleutelvaardigheden, kernvaardigheden, essentiële vaardigheden, sleutelcompetenties, noodzakelijke vaardigheden, (domein) overdraagbare vaardigheden, algemene beroepsvaardigheden, en ‘levensvaardigheden’.

Wat zijn de 12 vaardigheden van 21st century skills?

21st century skills – 21e eeuwse vaardigheden

 • Communiceren. Leerlingen moeten doelgericht boodschappen kunnen overbrengen en begrijpen.
 • Samenwerken.
 • Sociale en culturele vaardigheden.
 • Zelfregulering.
 • Kritisch denken.
 • Creatief denken.
 • Probleem oplossen.
 • Computational thinking.

Welke vaardigheden leer je op school?

‘ Het gaat concreet om 11 competenties:

 • Communiceren.
 • Samenwerken.
 • Probleemoplossend vermogen.
 • Creativiteit.
 • Kritisch denken.
 • Sociale en culturele vaardigheden.
 • Ict-basisvaardigheden.
 • Informatievaardigheden.

Wat is kritisch denken onderwijs?

Onderwijs dat bijdraagt aan de ontwikkeling van kritische denkvaardigheid leert leerlingen na te denken over een onderwerp, vraag of probleem en dit eerst te analyseren voordat een mening wordt gevormd. Leerlingen worden uitgedaagd om hun eigen ideeën en die van anderen te toetsen en toe te passen.

Wat is kritisch denken?

In het kort is kritisch denken het vermogen om door logisch redeneren zelfstandig tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen te komen. De volgende vaardigheden zijn belangrijk om kritisch te kunnen denken: analyseren, evalueren, concluderen, verklaren en zelfreguleren.

Wat zijn vakoverstijgende vaardigheden?

Vakoverstijgend of multidisciplinair werken betekent dat de bijdrage van de afzonderlijke vakken herkenbaar blijft. Bij vakintegratie of interdisciplinair werken zijn de afzonderlijke vakken niet of nauwelijks nog herkenbaar.

Wat zijn je vaardigheden?

Persoonlijke vaardigheden

 • Nauwkeurigheid – Controleren.
 • Assertiviteit – Nee zeggen.
 • Creativiteit – Ideeën bedenken.
 • Behulpzaamheid – Mensen helpen.
 • Overtuigingskracht – Verkopen.
 • Spraakzaamheid – Presenteren.
 • Inlevingsvermogen – Luisteren.
 • Duidelijk zijn – Instructies geven.

Wat is computational thinking?

Aan computational thinking wordt vaak de betekenis ‘denken als een computer’ gegeven. Een probleem zo formuleren dat het vervolgens mogelijk wordt om het door middel van computer technologie op te lossen. Je kunt dus niet zomaar elk willekeurig probleem op laten lossen door een computer.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven