Waarom is een licht ontvlambare stof gevaarlijk?

Waarom is een licht ontvlambare stof gevaarlijk?

Ontvlambare stoffen branden zeer gemakkelijk. Daarnaast is de elektrische geleidbaarheid van belang, omdat een stof die elektriciteit slecht geleidt bij transport of storten, kan opladen. De statische oplading kan leiden tot een vonk, die de stof doet ontbranden.

Wat zijn licht ontvlambare stoffen?

Een stof is (licht)(zeer licht) ontvlambaar als deze een vlampunt heeft op of beneden 55°C. Licht ontvlambaar: vlampunt tussen 0°C en 21°C (K1), zoals brandspiritus. Ontvlambaar: vlampunt tussen 21° en 55°C (K2), zoals petroleum. Stoffen met een vlampunt boven 55°C worden “brandbaar” (K3) genoemd, zoals dieselolie.

Wat maakt een stof brandbaar?

Brandbaar stof bestaat uit kleine deeltjes, van minder dan 0,5 mm, deels onzichtbaar, met mogelijk gevaarlijke effecten. Brandbaar stof is een bijproduct van het productieproces van brandbare ruwe materialen, zoals hout en organische stoffen, vele chemicaliën en lichte metalen.

Welke stof is het meest ontvlambaar?

Plantaardige weefsels als katoen en linnen ontvlammen sneller dan een dierlijke vezel zoals wol.” Combinaties van kunststof en plantaardige vezels zijn het gevaarlijkst: ,,Polyester en katoen zijn samen gemakkelijk ontvlambaar en verspreiden bovendien de smeltdruppels over het hele kledingstuk.”

Hoe bewaar je ontvlambare vloeistoffen?

Het opslaan van zeer licht ontvlambare, van licht ontvlambare en ontvlambare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten mag enkel geschieden op plaatsen daartoe bestemd, te weten:

 1. in open opslagplaatsen;
 2. in gesloten opslagplaatsen;
 3. in veiligheidskasten.

Wat is het gevaar van een brandbevorderende stof?

Enige voorbeelden van groepen van stoffen die brandbevorderende eigenschappen hebben zijn: nitraten, chloraten en peroxiden. Verdund of opgelost in water zijn deze stoffen veel minder gevaarlijk. Deze term wordt gebruikt om aan te geven dat een stof materialen chemisch kan aantasten.

Wat is het verschil tussen ontvlambaar en oxiderend?

Ontvlambare producten ontbranden gemakkelijk als er een vlam, warmtebron of vonk in de buurt is. Voorbeelden: spiritus, aceton, smeerolie en spuitbussen met verf (met brandbare oplosmiddelen). Oxiderende producten bevatten veel zuurstof en bevorderen zo sterk de verbranding van ontvlambare of brandbare stoffen.

Welke vloeistoffen zijn brandbaar?

Brandbare vloeistof

 • Wasbenzine.
 • Kookpuntbenzine.
 • Aanmaakvloeistof.
 • Lampolie.
 • Brandspiritus.

Is zuurstof licht ontvlambaar?

Hoewel zuurstof een veilig, niet-ontvlambaar gas is, versnelt het ontbranding wel. Dat betekent dat dingen met zuurstof in de buurt sneller vlam kunnen vatten. 2. Houd zuurstofhouders op minstens 2 meter afstand van warmtebronnen, zoals het fornuis, een open haard, kaarsen, aanstekers of andere vormen van open vuur.

Wat is een hoog vlampunt?

Benzine verdampt reeds bij 20° C zo sterk, dat de damp door een vlam in de buurt tot ontbranding wordt gebracht. De temperatuur waarbij de damp ontbrandt, noemt men het vlampunt. Het mag niet verward worden met ontbrandingspunt. Dit ligt hoger en is de temperatuur waarbij de vloeistof uit zichzelf gaat ontbranden.

Waarmee blust u brandende benzine en dergelijke licht ontvlambare vloeistoffen?

Vloeistoffen kunnen worden geblust met blusschuim, bluspoeder en light water (AFFF). Dat is verneveld water waaraan een beetje speciale stof is toegevoegd. Blussen met koolstofdioxide (CO2 of koolzuursneeuw) is ook mogelijk. Niet alle gassen zijn brandbaar.

Wat is brand bevorderend?

O: brand bevorderend (oxiderend) Brand bevorderend zijn stoffen, wanneer zij in de regel zelf niet brandbaar zijn, maar in contact met brandbare stoffen of bereidingen, overwegend door zuurstofafgifte, het brandgevaar en de intensiviteit van een brand aanzienlijk verhogen.

Wat is een Ontvlambare stof?

Voor (licht) ontvlambare stoffen wordt het symbool gebruikt van een vlammetje (letter F of F+). De R-(gevaars)zinnen op het etiket geven meer informatie over het gevaar. Ontvlambare stoffen zijn te herkennen aan de zinnen R10, R11, R12, R17, en R30. Het risico kan worden beoordeeld met de ATEX-module van de Stoffenmanager.

Wat is een ontvlambare vloeistof?

Zeer ontvlambaar R11 Ontstekingstemperatuur > 35°C VG I ≤35°C Extreem ontvlambaar R12 ≤35°C Gevaarklasse / Pictogram Gevaarcategorie Signaalwoord Gevarenaanduiding H-zinnen Ontvlambare vloeistoffen Categorie 1 Gevaar H224 Categorie 2 Gevaar H 225 Categorie 3 Waarschuwing H 226

Wat is een ontvlambare stoffen symbool?

Voor (licht) ontvlambare stoffen wordt het symbool gebruikt van een vlammetje (letter F of F+). De R- (gevaars)zinnen op het etiket geven meer informatie over het gevaar. Ontvlambare stoffen zijn te herkennen aan de zinnen R10, R11, R12, R17, en R30. Het risico kan worden beoordeeld met de ATEX-module van de Stoffenmanager.

Waarom branden ontvlambare stoffen?

Ontvlambare stoffen branden zeer gemakkelijk. Deze stoffen kunnen gemakkelijk door vonk of open vuur worden ontstoken. Voorbeelden zijn wasbenzine, thinner en ethanol. Voor vloeistoffen en gassen zijn het vlampunt en de gebruikstemperatuur bepalend.

Waarom is een licht ontvlambare stof gevaarlijk?

Waarom is een licht ontvlambare stof gevaarlijk?

Ontvlambare stoffen branden zeer gemakkelijk. Daarnaast is de elektrische geleidbaarheid van belang, omdat een stof die elektriciteit slecht geleidt bij transport of storten, kan opladen. De statische oplading kan leiden tot een vonk, die de stof doet ontbranden.

Hoe heet is een kampvuur?

Temperatuur. De temperatuur van een vlam varieert, meestal is dat tussen de 300° en (bijvoorbeeld bij een autogeenbrander) 3100° Celsius. Als materie zo heet wordt dat het begint te gloeien, dan ontstaan er gassen die vervolgens kunnen oxideren.

Wat is de meest brandbare stof?

Ontvlambaar: vlampunt tussen 21° en 55°C (K2), zoals petroleum. Stoffen met een vlampunt boven 55°C worden “brandbaar” (K3) genoemd, zoals dieselolie. Stoffen met een vlampunt boven 100°C (K4) worden beschouwd als “onbrandbaar” onder normale omstandigheden, zoals teer.

Wat is het heetst van de vlam?

Het midden is wit en rondom de vlam is het geel. Deze kleuren worden bepaald door de temperatuur van de vlam. Het blauwe deel is het heetst, daarna het witte deel en het gele deel van de vlam is het minst warm. Niet alleen de temperatuur kan de kleur van de vlam bepalen, de brandstof kan de kleur ook veranderen.

Hoe bewaar je ontvlambare vloeistoffen?

Het opslaan van zeer licht ontvlambare, van licht ontvlambare en ontvlambare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten mag enkel geschieden op plaatsen daartoe bestemd, te weten:

 1. in open opslagplaatsen;
 2. in gesloten opslagplaatsen;
 3. in veiligheidskasten.

Wat is het gevaar van een brandbevorderende stof?

Enige voorbeelden van groepen van stoffen die brandbevorderende eigenschappen hebben zijn: nitraten, chloraten en peroxiden. Verdund of opgelost in water zijn deze stoffen veel minder gevaarlijk. Deze term wordt gebruikt om aan te geven dat een stof materialen chemisch kan aantasten.

Hoe heet is een gasbrander?

Gasbrander – Temperatuur max 1750 graden.

Welke stoffen zijn heel brandbaar?

Organische stoffen zijn brandbaar, zoals hout, bloem, suiker, graan en sojabonen. Ook medicijnen en pesticiden, rubber, textiel en bepaalde soorten plastics vormen deeltjes die brandbaar zijn. Dit geldt zelfs voor materialen zoals aluminium en ijzer, die in grote stukken niet brandbaar zijn, maar wel in stofvorm.

Welke stoffen zijn ontplofbaar?

Voorbeelden van ontplofbare stoffen zijn buskruit, niet gestabiliseerde kunstmest, picrinezuur, benzoylperoxide en kwikfulminaat.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven