Waarom Meggeren?

Waarom Meggeren?

Doormiddel van meggeren kan een bevoegd elektromonteur controleren of de weerstand nog voldoende hoog is. Als isolatiemateriaal te weinig weerstand biedt tegen elektrische stroom kan (een gedeelte van) de installatie onder elektrische spanning komen te staan. Dit kan zeer gevaarlijk zijn en kortsluiting veroorzaken.

Wat is een goede isolatieweerstand?

Volgens de wet moet de weerstand op een installatie minimaal 1000 Ohm per volt aan bedrijfsspanning zijn. Voor een installatie met een enkele fase van 230V, moet de isolatieweerstand dus minimaal 230.000 Ω of 230 kΩ zijn. Bij krachtgroepen met 3 fasen is de minimale isolatieweerstand trouwens ook 230 kΩ.

Wat is een Isolatieweerstandsmeter?

Isolatieweerstandsmeters zijn meetinstrumenten die door elektromonteurs en andere bevoegde technici worden gebruikt voor het meten van isolatieweerstanden. Voor nieuwe installaties met een nominale spanning van 400/230 Volt dient de isolatieweerstand minimaal 500 kOhm zijn oftewel 0,5 MOhm.

Wat is een RLO meting?

De continuïteitstest. Met een continuïteitstest wordt feitelijk het meten van de weerstand van de beschermingsleiding bedoeld. Hiervoor is een spanning van minimaal 4 V en maximaal 24 V nodig en een stroom van minimaal 200 mA.

Hoe moet je een kabel Meggeren?

Plaats de positieve en negatieve sondes van de Megger op de twee geleiders of terminals tussen welke u de isolatieweerstand test. Als u isolatieweerstand tegen de grond probeert, plaatst u de positieve sonde op de gronddraad of de geaarde metalen verbindingsdoos en de negatieve sonde op de geleider of de aansluiting.

Hoe meet je een motor uit?

Uitmeten van elektrische motoren

  1. Meggeren: testen van de isolatieweerstand tussen de verschillende fasen en de aarding.
  2. Hoogspanningstest: testen of de isolatie nog voldoende voorzien is.
  3. Surge-test: testen of alle wikkelingen zich in een perfecte staat bevinden.

Wat is een Isolatiefout?

Wat is een isolatiefout? Bij een isolatiefout vloeit een kleine hoeveelheid elektriciteit van de geleider naar de aarde. Dat kan ernstige gevolgen hebben, denk maar aan beschadiging van elektrische toestellen, maar ook brand of elektrocutie.

Wat is een Duspol?

De tweepolige spanningsmeter, of wel tweepolige spanningzoeker of spanningstester (duspol) genoemd, heeft twee meetpennen die verbonden zijn met een soepel snoer.

Hoe werkt een Installatietester?

Installatietesters voeren deze test uit door middel van drie afzonderlijke meetsnoeren of van het snoer dat is bevestigd met een netstekker. Hiermee wordt de te verwachten foutstroom (PFC) berekend en deze verschijnt in het onderste gedeelte van het dubbele display.

Wat doet een Installatietester?

Installatietesters zijn instrumenten voor het testen van de elektrische veiligheid en functionaliteit van elektrotechnische installaties.

Wat meet een Verliesstroomschakelaar?

Een aardlekschakelaar (afgekort ALS), ook wel verliesstroomschakelaar, differentieelschakelaar of aardwachter genoemd, is een automatisch werkende schakelaar die een elektrische installatie spanningsloos maakt zodra een lekstroom vanaf een bepaalde grootte optreedt.

Hoe meet je continuiteit?

Meten van continuïteit en weerstand (ohm) Met een multimeter is het mogelijk om continuïteit van een stroomkring te meten. Dit doe je veelal om erachter te komen welk onderdeel in een stroomkring wel of niet werkt, om zo het kapotte onderdeel op te kunnen sporen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven