Waarom moeten elektrische toestellen geaard zijn?

Waarom moeten elektrische toestellen geaard zijn?

De aarding is een metalen geleider die alle elektrische toestellen verbindt en lekstromen afleidt naar de aarde rond de woning. Het is een essentieel onderdeel van elke installatie. Want de aarding voorkomt elektrocuties. Bij een isolatiefout zal een differentieelschakelaar de stroom automatisch uitschakelen.

Wat is het symbool van aarding?

De eerste letter geeft de relatie tussen het verdeelnet (bron) en de aarde; ofwel de wijze van aarding van de voedingsbron: T: rechtstreekse verbinding van een punt (sterpunt) met de aarde (T = terre). I: isolatie van alle actieve delen ten opzichte van de aarde (I = isoler).

Wat is een Aardpotentiaal?

Een bliksemafleider die goed geaard is, brengt de aardpotentiaal tot boven een gebouw. De (ongeveer kegelvormige) ruimte onder het hoogste punt van de bliksemafleider heeft dan de aardpotentiaal, alles daaronder is beveiligd tegen blikseminslag.

Wat doet een aarde?

Aarding is het aanbrengen van een geleidende verbinding tussen een chassis of een geleidende behuizing van een elektrisch apparaat aan de aarde. Doormiddel van aarding kan men er voor zorgen dat er geen ongewenste elektrische spanning op machines of apparaten met een geleidende behuizing kan komen te staan.

Waarom Aardingsonderbreker?

Ook de installatie van een aardingsonderbreker of aardingsschakelaar is verplicht. Dankzij dit systeem kan men de hoeveelheid elektriciteit meten en controleren die via de aarding stroomt (dit is de zogenaamde ‘spreidingsweerstand’). In België mag deze niet meer dan 30 Ohm bedragen.

Hoe weet ik of mijn woning goed geaard is?

Een erkend installateur kan zien of een huis goed geaard is. U laat dit doormeten door een erkend installateur. Als u huurt, neemt u eerst contact op met de verhuurder. U kunt wel zelf testen of uw aardlekschakelaar goed functioneert.

Wat is het symbool van een schakelaar?

Je hoeft niet eerst een tekst te lezen om te weten wat de bedoeling is….Elektriciteit en elektra draad of kabel kleur NEN1010.

Soort draad Symbool Kleur van de draad
Fasedraad L bruin
Nuldraad N blauw
Aardedraad PE of geel-groen

Wat is het symbool voor wisselstroom?

Een zogeheten tilde wordt gebruikt voor het internationale symbool voor wisselstroom: AC ofwel Alternating Current. Wat maar weinig mensen weten is dat er op onze stopcontacten, lampen en eigenlijk het hele elektriciteitsnet geen gelijkstroom staat. Het elektriciteitsnet werkt met wisselstroom.

Wat wordt bedoeld met het Sterpunt verschuift ‘?

Bij ongelijkmatige belasting zal het sterpunt zelf stroom voeren, hetgeen ongewenst is. De benaming sterpunt is ontleend aan de manier waarop driefasenetten worden getekend: het sterpunt (aangeduid met de letter N) ligt in het midden van de aansluitingen L1, L2 en L3, die elk 120° van elkaar verschoven zijn.

Wat betekent de afkorting Zlvs?

ZLS (Zeer Lage Spanning) en ZLVS (Zeer Lage Veiligheids-Spanning) waren vóór de invoering van de Europese norm EN-50110-1 (Nederlandse norm NEN 3140) de Belgische voorschriften van het AREI voor elektrische spanningen. Onder ZLVS verstond men een spanning die geen gevaar oplevert voor een gebruiker.

Wie is verantwoordelijk voor aarding?

De huiseigenaar zelf is verantwoordelijk voor een deugdelijke installatie. Bij twijfel is het altijd raadzaam deze te laten controleren door een installateur die gecertificeerd is volgens de BRL K14038.

Wat is het nut van een aarding?

Voor een nieuwbouw met funderingen van minstens 60 cm diep gebruikt men een aardingslus. Dat is een koperen geleider van 35 mm² doorsnede op de bodem van de funderingssleuf. Deze draad mag in geen geval in aanraking komen met de funderingsmuren en moet dus met wat aarde bedekt worden. De uiteinden blijven vrij.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven