Waarom werkvormen inzetten?

Waarom werkvormen inzetten?

Een actieve werkvorm vergroot het (leer)plezier van de student en kan helpen voor een betere verwerking van de leerstof en meer verdieping tijdens de contacttijd. Dit geldt zowel voor face-to-face onderwijs, als voor hybride en online onderwijsvormen.

Wat is een activerende les?

Activerende werkvormen worden gebruikt om leerlingen te betrekken bij de les. Activerend onderwijs gaat uit van de grondgedachte dat kennis beter beklijft wanneer leerlingen actief betrokken zijn bij het onderwijs.

Welke activerende werkvormen zijn er?

10 activerende werkvormen

 1. 1 Denken-Delen-Uitwisselen. 1 De leerlingen krijgen een vraag, som of probleem van de docent en krijgen enige tijd om hierover na te denken.
 2. 2 Expertgroepjes.
 3. 3 Groepsrollen.
 4. 4 Kleurentest.
 5. 5 Zinnen afmaken.
 6. 6 Something to ponder about.
 7. 7 Zoek de fout.
 8. 8 Vraag en antwoordslang.

Waarom leerlingen activeren?

Activerend onderwijs gaat uit van de grondgedachte dat leerstof beter beklijft als de leerlingen actief betrokken zijn bij het onderwijs. Het activeren van de leerlingen begint al bij de instructie, door kinderen te stimuleren om mee te denken en vragen te stellen die daartoe uitnodigen.

Wat is een activerende didactiek?

Activerende werkvormen zetten studenten actief aan het werk met de studiestof, waarbij ze academische vaardigheden ontwikkelen en waar- bij gebruik gemaakt wordt van situaties uit de praktijk. Deze werk- vormen prikkelen studenten om actief aan het werk te gaan met kennis.

Waarom werkvormen in de klas?

De voordelen van de instructievorm is dat je precies weet wat je de leerlingen verteld hebt. Zo kunnen de leerlingen achteraf niet bij jou komen dat sommige vragen in de toets nooit behandeld zijn in de les. Het is ook efficiënt, de hele klas luistert mee. Zo hoef je niet leerstof meerdere keren uit te leggen.

Wat houdt bewegend leren in?

Met bewegend leren bedoelen we fysiek bewegen in de klas naast of tijdens cognitieve leeractiviteiten, en bewegingsactiviteiten gekoppeld aan leren buiten de school. In de klas bewegend leren betekent cognitieve leeractiviteiten als instructie en verwerking van leerstof afwisselen met bewegingsactiviteiten.

Waar moet een activerende werkvorm aan voldoen?

Zij moeten afhankelijk zijn van elkaar, er moet een directe interactiemogelijkheid zijn waarbij een vorm van individuele aanspreekbaarheid aanwezig is. Activerende werkvormen kunnen bij uitstek geschikt zijn om samenwerkend te leren en deze kunnen, indien zij aan bovenstaande elementen voldoen, zeer effectief zijn.

Wat zijn de didactische werkvormen?

Werkvormen = Een didactische werkvorm is de aanpak of het geheel van handelingen waarmee de docent de studenten ondersteunt om de doelstellingen te bereiken.

Hoe betrek je leerlingen actief bij de les?

Bijvoorbeeld: voorkennis activeren, directe instructie, verwerken en evalueren. Gebruik werkvormen waarmee je vertrouwd bent, zoals denken-delen-uitwisselen, check-in-duo’s, experts, enzovoort. Maak elke fase actief om je leerlingen écht te betrekken en het leren zichtbaar te maken.

Wat wil je leren werkvorm?

Een belangrijk gegeven bij het kiezen van werkvormen, is wat mensen onthouden….We onthouden:

 • 10% van wat we lezen.
 • 20% van wat we horen.
 • 30% van wat we zien.
 • 50% van wat we horen en zien.
 • 70% van wat we met anderen bespreken.
 • 80% van wat we evalueren en nabespreken.
 • 90% van wat we anderen uitleggen.

Wat is het doel van werkvormen?

Werkvormen verwijzen naar de manier waarop je inhoud bespreekt of de weg waarlangs je een proces stuurt. Werkvormen gaan dus niet over wat je wilt bespreken of behandelen, maar geven aan hoe je dat gaat doen. In een les, een overleg of andere bijeenkomst, waarin je inhoud aan de orde wilt stellen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven