Waarom worden kribben verlaagd?

Waarom worden kribben verlaagd?

Zo blijft de rivier bij laagwater bevaarbaar voor de scheepvaart. Tegelijkertijd zijn ze bij hoogwater een obstakel bij de afvoer van water. Door de kribben en oevers te verlagen kan het water makkelijker wegstromen, zonder dat de kribben en oevers hun oorspronkelijke functie verliezen.

Waarom zijn er kribben?

Een krib (ook: kribbe, hoofd, bol of kop) is een korte stenen dam in de rivierbedding, haaks op de zomerkade. Kribben zijn om de paar honderd meter aan beide zijden van de rivier in het zomerbed aangelegd. Op die manier wordt erosie in buitenbochten tegengegaan en zo het meanderen van de rivier voorkomen.

Wat doet een Langsdam?

Rijkswaterstaat heeft langsdammen aangelegd in de Waal, waardoor een hoofdgeul en een nevengeul zijn ontstaan. Doel is om meer grip te krijgen op de verdeling van water, zand en flora en fauna in het systeem en daarmee de rivier duurzaam te beheren. De resultaten worden gemonitord, gemeten en gedeeld via WaalSamen.

Waarom worden langsdammen in de binnenbocht aangelegd?

Tussen Tiel en Gorinchem worden zo’n 250 kribben aan beide zijden van de rivier met circa een meter verlaagd, zodat het water makkelijker doorstroomt. Bij Wamel en Ophemert worden, in de binnenbocht van de rivier, zogenoemde langsdammen aangelegd. Dit moet de natuur langs de rivier verbeteren.

Wat is het belangrijkste doel van een nevengeul?

In nevengeulen mogen ondiepten, langzaam stromend water, sedimentatie en erosie terugkeren, waar in de hoofdgeul geen plaats meer voor is. Zo wordt het rivierengebied gevarieerder en rijker aan planten en dieren. En er is een tweede voordeel: nevengeulen geven de rivier meer ruimte voor water.

Wat doet een stuw?

Sluizen reguleren het waterpeil zodat schepen kunnen passeren. Een stuw is een vaste of beweegbare afdamming tussen 2 wateren. Als de waterstand boven een bepaalde hoogte komt, dan loopt de stuw over, of openen de deuren. Zo blijft het water op het gewenste peil.

Wat betekent een uiterwaard?

Uiterwaarden (ook: uiterwaarde en uiterdijk) zijn gronden die gelegen zijn tussen een winterdijk en de bedding van een beek of rivier. De primaire functie van de uiterwaard is waterhuishoudkundig. Het is de ruimte die de rivier nodig heeft om tijdelijke piekafvoeren aan te kunnen.

Wat doen langsdammen?

Dit is een nieuwe manier om waterstanddaling te realiseren. Wat is een langsdam? Een langsdam is een parallel aan de stroomrichting lopende dam die de rivier opdeelt in twee geulen: een oevergeul en een hoofd geul. Een langsdam houdt de hoofdgeul op zijn plaats, zoals kribben dat ook doen.

Wat is een kribverlaging?

kribben veroorzaken bij hoogwater opstuwing. Door de kribben in zekere mate te verlagen, wordt dit effect verminderd. De functie van de kribben – de vaargeul ‘vasthouden’ en op diepte houden – wordt niet wezenlijk wordt beïnvloed.

Welke maatregelen zijn er in het kader van Ruimte voor de rivier?

De in totaal 34 maatregelen die uitgevoerd werden in het kader van het programma waren onder andere het verbreden van de uiterwaarden, verleggen van dijken, verdiepen van zowel uiterwaarden als zomerbeddingen, verlagen van zomerkades en kribben, graven van nevengeulen, ontpolderen, verwijderen van obstakels zoals …

Wat is een nevengeul?

Een nevengeul is een min of meer parallel aan de hoofdstroom van een rivier of beek lopende watergang. Rivieren in Nederland bestonden er vroeger voor een belangrijk deel uit. Oude nevenlopen zijn door menselijk ingrijpen of op natuurlijke wijze vaak geheel of gedeeltelijk verland.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven