Wat als een factuur niet op tijd betaald wordt?

Wat als een factuur niet op tijd betaald wordt?

Schakel een incassobureau in Als de rekening nu nog altijd niet betaald is, is het tijd om een incassobureau in te schakelen. Je stelt de debiteur dan officieel in gebreke. Je laat hem of haar weten dat je met dwangmiddelen de vordering gaat innen en dat alle kosten voor rekening van de debiteur komen.

Hoe lang heb ik tijd om een factuur te betalen?

De wettelijke betalingstermijn van een factuur bedraagt 30 dagen als geen betalingstermijn is overeengekomen. Het is mogelijk om een kortere betaaltermijn af te spreken, maar de wet stelt grenzen aan langere betaaltermijnen.

Wat is de wettelijke betalingstermijn?

Als u niets afspreekt met uw klant, moet de factuur binnen 30 dagen betaald zijn. De wet is heel duidelijk over de betalingstermijn van facturen: Spreekt u niets af, dan moet de factuur binnen 30 dagen betaald zijn. In een overeenkomst mag u een termijn van maximaal 60 dagen afspreken.

Wat als er een rekening niet betaalt kan worden?

Een incassobureau int schulden in opdracht van een schuldeiser. Als u niet betaalt, kunnen zij een deurwaarder inschakelen die wettelijk meer mag. Dan kan de schuldeiser een deurwaarder inschakelen. Als u met een incassobureau of deurwaarder te maken krijgt, komen er extra kosten boven op de oorspronkelijke rekening.

Wat als je Klarna niet op tijd betaald?

Als wij geen betaling ontvangen tijdens de betaaltermijn van 14 dagen, dan sturen we een e-mail met een herinnering om je factuur binnen 14 dagen alsnog te betalen (zonder extra kosten). Ontvangen we tijdens die tweede betaaltermijn van 14 dagen geen betaling, dan sturen we een aanmaning met aanmaningskosten per post.

Wat is de vervaldag van een factuur?

Een vervaldatum is de datum waarop de factuur uiterlijk betaald moet zijn. Je kunt een factuur-vervaldatum op twee manieren benoemen. Een mogelijkheid is om het aantal dagen te benoemen. Wij verzoeken je de factuur binnen 14 dagen te betalen.

Wat is een betalings conditie?

betalingsconditie – In een overeenkomst vastgelegde voorwaarden over hoe en wanneer er zal worden betaald voor geleverde goederen of diensten.

Wat is de wettelijke rente op dit moment?

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen als u een betalingsachterstand heeft. De wettelijke rente is 2,00 % (voor niet-handelstransacties) of 8,00 % (voor handelstransacties).

Welk percentage van de klanten betaalt na de eerste betalingsherinnering?

15% van de eerste € 2.500 van de hoofdsom. 10% van de volgende € 2.500 van de hoofdsom. 5% van de volgende € 5.000 van de hoofdsom. 1% van de volgende € 190.000 van de hoofdsom.

Wat gebeurt er als je een rekening niet betaald?

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven