Wat als ik een erfenis weiger?

Wat als ik een erfenis weiger?

Wanneer iemand een erfenis verwerpt, komt de volgende erfgenaam in rang in zijn plaats, bijvoorbeeld zijn kinderen. Dit heet ‘plaatsvervulling’. Ook zij mogen de erfenis verwerpen, maar opgelet, het is goedkoper als iedereen dit tegelijkertijd doet, want elke verklaring moet apart geregistreerd en betaald worden.

Wat als een erfgenaam niet te vinden is?

Als er geen erfgenamen bekend zijn komt de erfenis terecht bij het Rijksvastgoedbedrijf van de overheid. Zij gaan onderzoeken of de erfenis kan worden afgewikkeld. Als er geen erfgenomen worden gevonden gaat de erfenis naar de consignatiekas. Rechthebbenden kunnen binnen 20 jaar aanspraak maken op de erfenis.

Hoe maak je aanspraak op een erfenis?

Als u aanspraak wilt maken op de legitieme portie van de erfenis, dan moet u zelf actie ondernemen. Zo moeten er minstens zes maanden verstreken zijn sinds het overlijden van uw ouder en mag er maximaal vijf jaar verstreken zijn. Daarnaast moet u uw verwantschap met de overledene bevestigen.

Kun je een erfenis weigeren?

U kunt een erfenis weigeren. Dit heet verwerpen. U bent dan niet verantwoordelijk voor de nalatenschap en niet betrokken bij de afwikkeling ervan. U ontvangt niets, maar u bent ook niet aansprakelijk voor schulden.

Kan je een erfenis inzien?

U kunt het boedelregister kosteloos inzien. Dit doet u bij de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene. Uw verzoek om inzage moet betrekking hebben op een bepaalde erfenis.

Hoe kom je te weten of je erfgenaam bent?

In een testament staat wie de erfgenamen van de overledene zijn. Als u wilt weten of een overledene een testament heeft gemaakt en waar dat is, kunt u of kan uw notaris contact opnemen met het Centraal Testamentenregister (CTR).

Kan een erfenis opgeeist worden?

Let wel op: het kindsdeel kan op grond van het wettelijk erfrecht niet direct na het overlijden van de erflater worden opgeëist. Dat kan namelijk niet zolang de langstlevende (ouder) nog in leven is. In het testament van de erflater kan echter ook anders zijn bepaald.

Wat kan ik doen als ik schulden erf?

Wat kan ik doen als ik schulden erf?

  • Erfenis verwerpen. Bij een negatieve nalatenschap kunt u de erfenis verwerpen.
  • Beneficiair aanvaarden. Bij een negatieve nalatenschap kunt u ook de erfenis beneficiair aanvaarden.
  • Erfenis zuiver aanvaarden. Aanvaardt u een negatieve nalatenschap zuiver?
  • Onverwachte schuld uit erfenis.

Wat als erfgenamen de erfenis verwerpen?

Wanneer u erfgenaam bent, kunt u de erfenis aanvaarden of verwerpen. Als u kiest voor verwerping van de erfenis, ook wel afstand doen van de erfenis genoemd, dan krijgt u niets uit de nalatenschap, ook geen persoonlijke spullen, maar u wordt ook niet aansprakelijk gesteld voor eventuele schulden.

Kan ik een erfenis verwerpen?

Sinds 3 augustus 2017 kan je enkel nog bij de notaris een nalatenschap verwerpen of aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Dit heeft als voordeel dat de notaris je kan begeleiden bij het maken van een gepaste keuze.

Wat als kind erfenis verwerpt?

Bent u een ouder met gezag over uw kind en wilt u namens uw minderjarige kind een nalatenschap verwerpen? Dan heeft u toestemming nodig van de kantonrechter, een zogenaamde rechterlijke machtiging. De kantonrechter beoordeelt of het verwerpen van de nalatenschap in het belang is van de minderjarige.

Wat betekent aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving?

In Nederland en België is beneficiaire aanvaarding of aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving van een erfenis, aanvaarding met aansprakelijkheid voor schulden slechts voor zover er in de erfenis baten zijn. De afwikkeling van de erfenis is dan vergelijkbaar met die van een faillissement.

Wat gebeurt er met de inboedel na verwerpen erfenis?

Laat je de woning ontruimen door iemand anders? De inboedel is na het overlijden van de erfgenaam. Als je iemand vraagt om de woning voor jou leeg te halen, dan geef je daarmee aan dat je erfgenaam wilt zijn. Daarmee heb je de erfenis aanvaard en moet je ook de schulden gaan betalen.

Kan echtgenoot erfenis verwerpen?

Daarnaast zijn er een aantal zogenaamde verknochte goederen die blijven bij de partner die ze inbracht. Bovendien kunnen echtgenoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor schulden van henzelf dus maar ook van de ander, dus om van die schuldeisers af te komen is het verwerpen van de erfenis geen optie.

Kun je als kind erfenis weigeren?

Minderjarige kinderen en erven Minderjarige kinderen kunnen een erfenis niet zuiver aanvaarden. Zij kunnen ervoor kiezen om: de erfenis beneficiair te aanvaarden. Dit betekent dat zij de erfenis alleen aanvaarden als de bezittingen groter zijn dan de schulden.

Hoe lang mag je erfenis weigeren?

In de wet staat niet hoe snel u een erfenis moet verwerpen. U heeft in ieder geval 3 maanden tijd om over uw keuze na te denken. Daarna kan een belanghebbende de kantonrechter vragen u een termijn te geven om de keuze te maken. Een belanghebbende is bijvoorbeeld een schuldeiser of een andere erfgenaam.

Hoe heet afstand doen van erfenis?

Dit heet de erfenis verwerpen. Er zijn ook andere redenen om afstand te doen van een erfenis. Bijvoorbeeld omdat je ruzie hebt met andere erfgenamen of omdat je geen goede band met de overledene had. Als je een erfenis weigert, ben je niet meer verantwoordelijk voor de achtergebleven schulden.

Is een erfenis openbaar?

Als u informatie zoekt over een erfenis kunt u dit opzoeken in het boedelregister. Iedere rechtbank heeft een eigen boedelregister. Dit register is openbaar.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven