Wat ben je als je kwetsbaar bent?

Wat ben je als je kwetsbaar bent?

Door kwetsbaarheid anders te bekijken en er nieuwe, betere woorden voor te vinden. Mijn nieuwe definitie is: Kwetsbaarheid is een combinatie van kracht én zachtheid. Jezelf als mens laten zien vanuit respect voor jezelf én respect voor de ander.

Hoe kun je je kwetsbaar opstellen?

Wie zijn kwetsbaarheid durft te laten zien, laat zien dat hij/zij: zich niet groter voor doet dan hij is. gevoelig is (fijngevoelig, teergevoelig) in contact durft te komen met zijn schaduwkant (in plaats van deze te verstoppen of te vermijden)

Wat is een kwetsbare vrouw?

Je wordt heel toegankelijk voor een ander om ook zijn problemen met jou te kunnen bespreken. Je zult fantastische vriendschappen opbouwen waar je een levenslang van kunt genieten. Omdat je je kwetsbaar durft op te stellen zal je ook veel mensen inspireren met jouw verhaal.

Wat is een kwetsbare kant?

Het vergt moed en kracht om je kwetsbaar op te stellen. Mensen hebben bij schaamte soms de neiging om zichzelf te verstoppen. Je kwetsbaar opstellen is juist het tegenovergestelde daarvan, want kwetsbaarheid betekent open zijn over waar je je voor schaamt of angst voor koestert.

Wat is kwetsbaar zijn?

kwetsbaar – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: kwets-baar 1. breekbaar, snel stuk of ziek ♢ dit kostbare servies is erg kwetsbaar 1.

Wat wordt verstaan onder kwetsbare ouderen?

Het RIVM definieert kwetsbare ouderen als ouderen die moeite hebben om de regie over hun leven te voeren en daarmee hun zelfstandigheid te behouden.

Is je kwetsbaar opstellen goed?

Kwetsbaarheid is geen zwakte, het is juist een teken van kracht. Bepaal wel tegenover wie je je kwetsbaar opstelt. Als je je kwetsbaar durft op te stellen, zul je merken dat de juiste mensen daar begrip voor hebben. Kwetsbaarheid komt je relaties ten goede, mits het van nature al goede relaties zijn.

Is kwetsbaar opstellen goed?

Daar wil je niet je team mee lastig vallen. Toch is jezelf kwetsbaar opstellen alles behalve zwak. Het blijkt juist het tegenovergestelde: je gevoelige kant tonen geeft aan dat je sterk bent, zegt ook Bréne Brown in haar boek ‘Rising Strong’. Wees daarom niet bang om je kwetsbaar op te stellen.

Hoe zorg je dat je gezien wordt?

Gewoon heel even, een kwartiertje of zo voelen wat je voelt en wat gevoeld wil worden. Vraag ook aan het kind in jou wat het nodig heeft van je. En geef het aan haar of hem. Je ouders gaan dat nooit meer voor je doen.

Wat is de definitie van kwetsbaarheid?

De meest gebruikte en geciteerde definitie van kwetsbaarheid is die van Fried (2001). Volgens Fried (2001) is iemand kwetsbaar als hij of zij aan drie of meer van de volgende criteria voldoet: gewichtsverlies, energieverlies, zwakte, traagheid en inactiviteit.

Wat is een kwetsbaar kind?

Kinderen die in een kwetsbare of mogelijk onveilige gezinssituatie zitten, zoals kinderen die bij Veilig Thuis zijn aangemeld; Leerlingen uit het s(b)o met een chronische ziekte en/of handicap, psychiatrische problematiek en/of een ontwikkelingsachterstand.

Wat wordt verstaan onder ouderen?

Een bejaarde of senior is iemand van gevorderde leeftijd. Hoe oud dat is, is tamelijk subjectief. Vaak wordt iemand van boven de vijfenzestig jaar oud als bejaard gezien, maar een vaste grens bestaat niet. Veel ouderen zijn gezonder en fitter dan hun ouders op dezelfde leeftijd.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven