Wat betekenen de witte blokken op de weg?

Wat betekenen de witte blokken op de weg?

Op plaatsen waar fietsers de rijbaan mogen oversteken staan vaak witte vierkante blokken op het wegdek geschilderd. De fietsers rijden dan tussen twee rijen blokken door naar de overkant. De blokken geven slechts de oversteekplaats aan; ze geven geen recht op voorrang aan.

Hoeveel afstand tussen strepen op de weg?

Op Nederlandse autosnelwegen is, bij de onderbroken streep tussen de rijstroken, de afstand tussen twee strepen 9 meter, en de streep zelf 3 meter lang. In Nederland worden de verkeerstekens op het wegdek geregeld in art. 76 – 81 Reglement verkeersregels en verkeerstekens: Artikel 76 betreft de doorgetrokken streep.

Wat betekent een blauwe streep op het wegdek?

Als u uw auto parkeert bij een blauwe lijn bent u in een blauwe zone. Hier mag alleen geparkeerd worden als u een parkeerschijf gebruikt. In dergelijke zones geldt altijd dat u er maar een beperkte tijd mag parkeren. Leg uw parkeerschijf duidelijk achter de voorruit.

Welke lijnen mag je inhalen?

Groene streep met onderbroken lijn De brede groene middenstreep maakt je extra alert op het gevaar van inhalen. Een groene streep op de weg met een onderbroken lijn geeft aan dat je op de weg wel mag inhalen. Aan de strepen kun je zien hoe hard je mag rijden. Soms past een lagere snelheid beter bij de situatie.

Wat betekent de blokmarkering?

Blokmarkering, of de blokstreep, is een vorm van markering en wordt gebruikt in twee situaties: Als dwarsmarkering ter aanduiding van een fietsoversteekplaats; Als lengtemarkering als vorm van deelstreep om een uitrijstrook, invoegstrook, voorsorteerstrook of weefvak mee aan te duiden.

Wat betekent een kronkel op de weg?

Deze hebben dezelfde betekenis als een voorrangsbord (B6). Bestuurders moeten voorrang geven aan bestuurders op de kruisende weg.

Wat betekent een dubbele onderbroken streep op de weg?

EEN DUBBELE MIDDENSTREEP EN ONDERBROKEN ZIJSTREPEN De dubbele onderbroken middenstreep geeft aan dat inhalen hier wel is toegestaan, maar dat u daarbij extra moet oppassen. De onderbroken strepen aan de zijkant van de weg geven aan dat andere weggebruikers de weg kunnen oprijden of oversteken.

Hoe herken je een 50 km weg?

50 km/h is de standaard binnen de bebouwde kom. Zoals aangegeven merk je dat aan het plaatsnaambord dat je voorbij rijdt. De rijbaan wordt vaak aangegeven door middel van een onderbroken of doorgetrokken streep tussen jou en de tegenligger. Binnen deze zone kunnen verschillende verkeersregels gelden.

Wat betekent een dubbele streep op de weg?

De strepen geven aan wat de maximumsnelheid is die u op die weg mag rijden: dubbele witte middenstrepen met groene kleur ertussen: 100 kilometer per uur; geen middenstreep: 80 kilometer per uur, behalve als er langs de weg een bord staat met 60 kilometer per uur.

Wat zeggen de strepen op de weg?

Wat moet je bedenken als je op een weg rijdt met tijdelijke strepen?

Minder kans op een botsing dus, want je rijdt voorzichtiger en alerter. En de gele strepen bij wegwerkzaamheden maken niet alleen dat je op de tijdelijke rijbaan blijft, ze zijn ook een reminder dat je nog steeds in werkgebied bent en dus je snelheid moet aanpassen.

Wat zijn blokken op de weg?

Een blokmarkering wordt gebruikt bij in- en uitvoegstroken, bushalte en om oversteekplaatsen aan te duiden. Als de blokmarkering in de lengterichting van de weg geplaatst wordt dan scheidt deze de in- of uitvoegstrook van de doorgaande rijbaan.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven