Wat betekent de afkorting raci?

Wat betekent de afkorting raci?

Het RACI-model is een matrix die gehanteerd wordt om de rollen en verantwoordelijkheden van de personen die bij een project of lijnwerkzaamheden betrokken zijn weer te geven. De Nederlandse aanduiding is VERI-Matrix wat staat voor Verantwoordelijk / Eindverantwoordelijk / Raadplegen / Informeren.

Hoe stel je een raci op?

Bij iedere combinatie van een naam/rol/functie en resultaat/proces/taak wordt een letter (R, A, C of I) ingevuld. Op die manier krijg je een duidelijk overzicht van wie er op welke wijze bij het resultaat/proces/taak betrokken is. Elke taak heeft altijd een R en een A.

Wat is een RASCI?

RASCI is een acroniem, waarbij de letters staan voor de verschillende rollen: Responsible, Accountable, Support, Consult en Inform. Functionarissen die in een proces een bepaalde rol vervullen, kunnen die rol in deze termen toegekend krijgen: ze vervullen dus één of meer van deze rollen.

Welke rol heb je in het raci-model altijd nodig?

RASCI is de afkorting van Responsible (verantwoordelijke), Accountable (eindverantwoordelijk), Supportive (ondersteunend), Consulted (iemand die geraadpleegd moet worden) en Informed (iemand die geïnformeerd moet worden). Zorg ervoor dat er bij elke activiteit minstens één persoon verantwoordelijk (R) is.

Wat is accountability ‘?

Accountability gaat over verantwoording afleggen. Bij accountability spreken we van ‘performative accountability’, wat wil zeggen verantwoording afleggen over het resultaat, en over ‘decisional accountability’, dat gaat over de verantwoordelijkheid nemen voor het proces.

Welke rol gaat over het uitvoeren van een bepaalde taak volgens het Rasci model?

RASCI-matrix voor werkgroepen

  • R (responsible): degene(n) die het werk doet/doen en verantwoordelijk is/zijn voor het resultaat.
  • A (accountable): degene die (eind)verantwoordelijk is en bevoegd is om de resultaatverantwoordelijke(n) ter verantwoording te roepen over het resultaat.

Wat is de verantwoording?

Verantwoording is een begrip dat in zijn algemeenheid verwijst naar het uitleggen of verklaren van iets tegenover derden, waarbij specifiek gedacht moet worden aan een door degene die verantwoordt verrichte prestatie of handeling. Men spreekt in dit verband veelal van het “afleggen van [de] verantwoording [over iets]”.

Wat is de betekenis van verantwoordelijkheid?

verantwoordelijkheid – Zelfstandignaamwoord 1. de verplichting om ervoor te zorgen dat iets goed verloopt ♢ Hij kan de verantwoordelijkheid zeker niet aan. 2. een taak die zware plichten met zich meebrengt ♢ Dat is wel een hele verantwoordelijkheid, hoor!…

Wat betekent ter verantwoording roepen?

verantwoording = het uitleggen waarom je het zo deed vb: de directeur legt verantwoording af aan de oudershem ter verantwoording roepen [hem laten zeggen waarom hij het zo deed]op jouw verantwoording [jij moet later uitleggen waarom we het zo… Schuldcultuuur = Men is het eigen geweten verantwoording verschuldigd.

Wat is verantwoording afleggen?

Wat betekent verantwoording nemen?

Je legt de verantwoording daarvoor niet bij een ander neer maar je neemt verantwoordelijkheid voor de eigen keuzes. Dat betekent: je beschuldigt de ander niet, je laat jouw keuzes evenmin afhangen van een ander.

Wat is de valkuil van verantwoordelijkheid?

Oververantwoordelijk. Verantwoordelijkheid kan een mooie kwaliteit zijn, maar ook een valkuil. Wanneer je teveel verantwoordelijkheid neemt, heb je een te groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je gaat je dan oververantwoordelijk voelen voor van alles en nog wat.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven