Wat betekent een wet toetsen?

Wat betekent een wet toetsen?

Constitutionele toetsing door de rechter houdt in dat de rechter toetst (of mag toetsen) of wetten al dan niet in overeenstemming zijn met de Grondwet. Het huidige artikel 120 van de Grondwet bepaalt dat de rechter niet mag beoordelen of wetten en verdragen in strijd zijn met de Grondwet.

Waarom mag een rechter niet toetsen aan de Grondwet?

In Nederland toetst de rechter wetten en verdragen niet aan de Grondwet; dat is hem verboden in artikel 120 van de Grondwet, dat luidt: De wetgever werd dus als hoogste uitlegger van de Grondwet bestempeld. Derhalve komt toetsing van formele wetten aan de Grondwet alleen toe aan de formele wetgever.

Kan rechter toetsen aan grondwet?

De bevoegdheid om wetten, decreten en ordonnanties te toetsen aan titel II van de Grondwet, is namelijk voorbehouden aan het Grondwettelijk Hof.

Waarom een Toetsingsverbod?

Het toesingsverbod verbiedt de rechter om wetten te toetsen aan de grondwet. ”De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.” De reden hiervoor is dat de wetgever democratisch is gekozen en dus het meest gelegitimeerd is om wetten en verdragen te toetsen.

Wat is grondwettigheid?

GRONDWETTIG, bn. hetgeen met de grondtwet in overeenstemming is, constitutioneel: het grondwettig koningschap.

Kan rechter toetsen aan Grondwet?

Kan een rechter een wet in formele zin niet van toepassing verklaren?

Een strafbepaling, ook een formeelwettelijke, kan dus in theorie door de rechter onverbindend worden verklaard wegens strijd met artikel 7 lid 1 evrm. In ieder geval voor de strafrechter geldt niettemin de beperking dat hij die onverbindendheid slechts kan constateren in zijn overwegingen.

Wat betekent recht van initiatief?

Tweede Kamerleden hebben het recht om zelf een voorstel voor een wet aan de Tweede Kamer aan te bieden: het recht van initiatief. Een dergelijk voorstel wordt op vrijwel dezelfde wijze behandeld als wetsvoorstellen die door de regering worden ingediend.

Kan de Raad van State toetsen aan de Grondwet?

1. De Raad van State werd opgericht bij wet van 23 december 1946.1 In die tijd was de onschendbaarheid van de wet nog een dogma van ons constitutioneel bestel. Het kwam niet toe aan de hoven en rechtbanken om de wet aan de Grondwet te toetsen. De rechters moesten oordelen volgens de wet, niet over de wet.

Welke rechter mag toetsen aan EVRM?

De Nederlandse rechter past wel wetgeving van de Europese Unie toe, voor zover zij directe werking heeft, bijvoorbeeld aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven