Wat betekent goede intentie?

Wat betekent goede intentie?

Intenties zijn gerichte handelingen met een veronderstelt resultaat. Intentioneel betekent opzettelijk handelen of gemotiveerd iets doen. Een intentioneel gebaar drukt een bedoeling uit (bijv. aanwijzen).

Wat is de betekenis van intentie?

Intentie (Latijn: intentio) is het voornemen een handeling te verrichten. In het strafrecht wordt gesproken van opzet indien er voor een strafbaar feit sprake was van een duidelijke intentie.

Wat betekent de bedoeling?

v. (-en), doel: met een goede bedoeling iets doen; onedele bedoelingen; met bedoeling iets zeggen, met een bepaald oogmerk buiten de letterlijke inhoud van het gezegde; dat was niet de daarop was het niet aangelegd; (ook) dat is niet wat wij wensten.

Hoe schrijf je intensie?

v. inspanning; uitbreiding, spanning.

Is het de bedoeling dat synoniem?

ambitie, bedoeling, bestemming, buut, doelstelling, doelwit, finaliteit, focus, mikpunt, oogmerk, oogwit, plan, richtpunt, streven, voornemen.

Wat betekent een nuance aanbrengen?

Een nuance is een subtiel onderscheid. Het gaat niet om een groot verschil tussen twee dingen, maar juist om het kleine. Het woord is ontleend aan het Franse woord nuance, dat dezelfde betekenis heeft als het Nederlandse woord.

Wat is werken vanuit de bedoeling?

Bij het Werken vanuit de Bedoeling (WvudB) staat de inwoner c.q. de buitenwereld centraal. Je wilt als organisatie het goede doen, waarde creëren, geluk vergroten of de inwoner/cliënt/student/klant beter helpen.

Hoe schrijf je intensive care?

‘Intensive care’ is de Engelse benaming voor ‘intensieve behandeling’ en wordt ook wel afgekort als IC. De behandeling op een IC is veel intensiever dan op andere verpleegafdelingen in het ziekenhuis.

Hoe schrijf je make over?

over: cross-over, flip-over, fly-over, make-over, stop-over, voice-over, walk-over. up: back-up, bottom-up, follow-up, make-up, pick-up, pin-up, push-up, runner-up.

Wat is een synoniem voor voornemen?

beogen. als synoniem van een ander trefwoord: doel (zn) : ambitie, bedoeling, bestemming, buut, doelstelling, doelwit, finaliteit, focus, mikpunt, oogmerk, oogwit, plan, richtpunt, streven, voornemen.

Wat is een synoniem voor fundamenteel?

basis-, cruciaal, diepgaand, elementair, essentieel, grond-, wezenlijk. als synoniem van een ander trefwoord: grondig (bn) : behoorlijk, degelijk, diepgaand, fundamenteel, gedegen, geducht, indringend, ingrijpend, nauwkeurig, primordiaal, radicaal, rijpelijk, secuur, uitputtend, uitvoerig, minutieus, nauwgezet.

Wat is een genuanceerd?

Genuanceerd betekent goed doordacht. Een antwoord is genuanceerd als er rekenschap wordt gehouden met allerlei aspecten van het onderwerp. Een genuanceerd antwoord is tot in de details uitgewerkt.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven