Wat betekent grondwaterpeil?

Wat betekent grondwaterpeil?

Grondwaterstand of grondwaterpeil is het peil van het water dat zich in de bodem bevindt. De grondwaterspiegel in Nederland bevindt zich over het algemeen binnen de 2 meter onder het maaiveld. Het grondwater kunt u daardoor gemakkelijk meten.

Wat gebeurt er met grondwater?

Grondwater stroomt heel langzaam omdat het tussen de grondkorrels door moet bewegen. Grondwater legt hooguit een paar meter per dag af. Grondwater verplaatst regenwater dat in de grond is gezakt naar beken, sloten en vaarten. Soms gebeurt dit via drainage.

Hoe snel zakt kwelwater?

Regionale of diepe kwel Regionale kwel of diepe kwel kan van een tientallen kilometers ver gelegen gebied afkomstig zijn. Water dat daar de bodem in zakt kan dan honderden jaren nodig hebben gehad om in een beekdal weer aan de oppervlakte te komen.

Wat is de oorzaak van het ontstaan van kwelwater?

In het algemeen ontstaat kwel door een ondergrondse waterstroom van een hoger gelegen gebied naar een lager gelegen gebied. In een modern ontwaterd gebied wordt kwelwater meestal weggevangen in sloten voordat het in het maaiveld aan de oppervlakte treedt. Dit is een van de oorzaken van verdroging van de natuur.

Hoe zit het met het grondwaterpeil?

Op 1/10/2021 vertoont 47% van de meetplaatsen een normale grondwaterstand. 49% vertoont een lage (38%) tot zeer lage (11%) grondwaterstand. In vergelijking met vorig jaar zijn er nu minder lage tot zeer lage grondwaterstanden: 49% begin oktober 2021 t.o.v. 94% begin oktober 2020.

Wat te doen bij hoge grondwaterstand?

Wat kunt u zelf doen?

  1. Maak ondergrondse ruimtes waterdicht.
  2. Vul een diepe kruipruimte aan met een laag schelpen of zand.
  3. Laat de aansluiting van uw huis op het riool controleren.
  4. Zorg ervoor dat het regenwater dat op of rond de woning valt, goed wordt afgevoerd.
  5. Leg drainage aan op uw eigen terrein.

Wie is verantwoordelijk voor het grondwaterpeil?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het grondwater in stedelijk gebied. Ook zorgt de gemeente voor de afvoer van afvalwater en overtollig regenwater via de riolering. Dit staat in de Waterwet en in de Wet milieubeheer.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven