Wat betekent het woord licentie?

Wat betekent het woord licentie?

Een licentie (van het Latijnse woord licere, toegestaan zijn) is de formele of wettelijke toestemming om iets te doen. Het woord kan ook betrekking hebben op het document waarin staat dat die toestemming is gegeven.

Wat is een licentie overeenkomst?

Een licentieovereenkomst is een overeenkomst tussen partijen, waarbij de ene partij, de licentiegever, aan de andere partij, de licentienemer, een bepaald recht in gebruik c.q. in licentie geeft.

Wat zijn licentie kosten?

Het recht om een product of dient waar een andere rechtspersoon octrooi of eigendomsrechten op heeft, commercieel te gebruiken op basis van een financiële of materiële vergoeding. Licenties behoren tot de immateriële vaste activa.

Wat betekent 1 licentie?

Een licentie is kort gezegd een toestemming om iets te doen of te gebruiken. Bij een licentiëring verleent de rechthebbende van een recht van intellectuele eigendom (zoals bijvoorbeeld een merk, een model, auteursrecht of octrooi) een ander het recht zijn rechten te gebruiken.

Wat is een licentie nummer?

Wat is een licentie? Wanneer u een softwareprogramma aanschaft, koopt u het recht om het programma te installeren en te gebruiken op het aantal computers waar u een licentie voor gekocht hebt. U ontvangt een licentienummer als bewijs dat u uw licentie betaald hebt.

Wat betekent rolverdeling?

De rolverdeling is bij een toneelstuk, hoorspel, film of opera de verdeling van de verschillende rollen over de acteurs. Naast rolverdeling wordt ook cast, bezetting of rolbezetting gebruikt. Het Engelse woord cast wordt ook wel gebruikt om de groep acteurs aan te duiden.

Wat is een exclusieve licentie?

Type licentie Exclusief: er is één partij die het alleenrecht heeft op een markt binnen een bepaald marktsegment. De licentiegever exploiteert de uitvinding die hij heeft geoctrooieerd en in licentie heeft gegeven, niet. Niet-exclusief: verschillende licentienemers hebben licentierechten.

Wat is licentieverkoop?

Licentieverlening houdt in dat aan de licentienemer volledige of beperkte toestemming wordt verleend om activiteiten te ontplooien die de licentiegever, de eigenaar van de betreffende rechten van intellectuele eigendom, zonder contract zou kunnen verbieden.

Wat is het verschil tussen een licentie en een gebruikersovereenkomst?

Wil je dat je eigen merk, muziek, software of andere uitvinding door een ander gebruikt kan worden, dan leg je dit vast in een licentieovereenkomst. Een licentieovereenkomst wordt ook wel een gebruikersovereenkomst genoemd.

Wat zijn licenties voor school?

software-licenties voor algemene programma’s. toetsen, examens, herkansingen, diploma-uitreiking. gebruik van de mediatheek. machines, gereedschap, instrumenten en computers.

Wat staat er in een licentie?

In de licentieovereenkomst staat een omschrijving van hetgeen waarop de gebruiksrechten worden verleend. Een licentieovereenkomst kan bijvoorbeeld betrekking hebben op: logo, foto, tekst, (website)ontwerp, merk, uitvinding, online dienst, knowhow of software.

Hoe kom ik achter mijn windows licentie?

Als u een fysiek exemplaar van Windows heeft gekocht, dan staat de productcode meestal op een label of kaart in de doos waarin u Windows hebt ontvangen. Als Windows vooraf is geïnstalleerd op uw pc, moet de productcode op een sticker op uw apparaat worden weergegeven.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven