Wat betekent minimumloon op loonstrook?

Wat betekent minimumloon op loonstrook?

Stam salaris: Het bruto salaris dat u krijgt als u fulltime werkt. Minimumloon: Het bruto maandsalaris waar u wettelijk gezien minimaal recht op hebt als u fulltime werkt. Het stam salaris moet dus gelijk zijn aan of hoger zijn dan het minimumloon.

Wat is Tariefpercentage op loonstrook?

Kortom: het bruto jaarloon van vorig jaar. En waarom staat dit op je loonstrookje? Van dit bedrag wordt het Tariefpercentage voor bijzondere beloningen afgeleid. En met dit percentage wordt weer loonheffing berekend over bijzondere beloningen, zoals vakantietoeslag, een bonus, eindejaarsuitkering of overwerk.

Wat zijn Loondagen op loonstrook?

Loondagen zijn de daadwerkelijk gewerkte dagen waarover je loon hebt ontvangen. SV-dagen zijn de loondagen min de weekenden. In veel gevallen komt dit op hetzelfde aantal uit. In het rijtje op je loonstrook kunnen ook nog ziektedagen genoemd worden.

Waar staan vrije dagen op loonstrook?

Vakantie-uren: hier vind je – van links naar rechts op je loonstrook – jouw aantal vakantie-uren, jouw bruto-uurloon en het totale bruto-inkomen van jouw opgenomen vakantiedagen.

Wat zijn SV dagen op je loonstrook?

Een andere afkorting hiervoor is SVW (sociale verzekeringswet). SV of SVW dagen zijn de sociale verzekeringsdagen. Dit zijn de werkdagen waarover uw salaris wordt betaald inclusief de dagen waarover u een uitkering krijgt in verband met ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Wat is jaarloon op loonstrook?

Jaarloon Je fiscale jaarloon is het heffingsplichtig loon van het voorgaande jaar. Dit is het bruto jaarloon plus toeslagen en vergoedingen (zoals ploegentoeslag) en min de bruto inhoudingen (zoals pensioen).

Wat is deeltijdfactor op loonstrook?

Berekening waarmee de hoogte van bepaalde afdrachtverminderingen voor deeltijdwerkers wordt vastgesteld. Met deeltijdwerkers worden hier werknemers bedoeld die minder dan 36 uur per week werken. De deeltijdfactor is een breuk met in de teller het aantal gewerkte uren per week. In de noemer staat het getal 36.

Hoe staat pensioen op je loonstrook?

Pensioenpremie. Als de werknemer pensioen opbouwt, betalen zowel werknemer als werkgever premie. Het werknemersdeel staat op het loonstrookje als een bedrag dat in mindering wordt gebracht op het brutoloon. De belastingen worden alleen berekend over het brutoloon min de pensioenpremie.

Waar staat cumulatief voor?

Cumulatief houdt in dat alle resultaten van het begin af aan bij elkaar zijn opgeteld. Het is de som van alle delen vanaf de start van een proces op een bepaald moment. Cumulatieven worden vaak uitgedrukt door middel van getallen, grafieken of tabellen.

Hoe staan vakantiedagen op loonstrook?

Ieder bedrijf heeft een ander soort loonstrook. Vakantie-uren: hier vind je – van links naar rechts op je loonstrook – jouw aantal vakantie-uren, jouw bruto-uurloon en het totale bruto-inkomen van jouw opgenomen vakantiedagen.

Hoeveel vrije dagen loonstrook?

Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen. Het wettelijk minimum bedraagt 4 keer het aantal gewerkte uren per week. Voor een fulltime dienstverband van 40 uur per week geldt dan ook 160 verlofuren (20 dagen).

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven