Wat betekent naar Gods beeld geschapen?

Wat betekent naar Gods beeld geschapen?

Zo zijn de vissen, vogels en dieren naar hun aard geschapen. De mens wordt echter niet naar zijn aard geschapen. De mens wordt als kroon op de schepping naar het beeld en de gelijkenis van God zelf geschapen. Dit geschapen zijn naar Gods beeld wordt in het latijn, het Imago Dei, genoemd.

Wat zegt de Bijbel over beelden?

In de bijbel werd het verboden beelden te maken en ervoor neer te buigen. Exodus 20:4, 5, : „Gij zult u geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van al wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is.

Hoe ontstaat een godsbeeld?

God maakt Zich aan ons bekend Gelukkig kunnen we ons wel een beeld van God vormen, omdat God Zich in Zijn Woord aan ons bekend maakt. Dit gebeurt met een grote veelkleurigheid. Al deze beelden gebruiken mensen nog steeds om woorden te geven aan hun godsbeeld en te omschrijven hoe zij de Heere ervaren.

Wat zegt God over zichzelf in de Bijbel?

God staat aan de oorsprong van de schepping, niet als begin, maar als beginsel. Het scheppingsverhaal leert dat de mens niet zijn eigen oorsprong is. De mens ontdekt zichzelf als een ’tegenover’ van een ‘Ander’ die spreekt.

Wat is het beeld van God?

Als beeld van God is de mens vooraleerst Zijn plaatsvervanger op aarde: God legt de schepping in de handen van de mens om in de plaats van God – en dus zoals God – met de wereld om te gaan. Als beeld van God wordt de mens met andere woorden geroepen om mede-schepper te zijn[6].

Wat is een evenbeeld?

evenbeeld – Zelfstandignaamwoord 1. iets dat sprekend op iets of iemand gelijkt ♢ Die man is echt het evenbeeld van je vader.

Wat is een godsbeeld?

Het is een voorstelling van hoe mensen moeten/horen te zijn of wat ze in de praktijk echt zijn. Opmerking: een mensbeeld hangt steeds samen met een bepaald wereldbeeld Met een godsbeeld drukken mensen of groepen uit hoe zij God zien of hoe ze hem (of haar of het) voorstellen, waarin ze al of niet geloven dus.

Wat is het christelijke godsbeeld?

Christenen geloven namelijk in één God en drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. God, die onzichtbaar is en altijd mysterie blijft, heeft zich geopenbaard in de persoon van Jezus Christus en blijft sindsdien aanwezig in de Geest.

Welke eigenschappen heeft God?

Van God wordt gewoonlijk aangenomen dat hij de eigenschappen heeft van heiligheid (los van zonde en onvergankelijk), rechtvaardigheid (redelijk, juist en waarachtig in al zijn oordelen), almacht, alwetendheid, allen liefhebbend, alomtegenwoordigheid en onsterfelijkheid.

Wat doet het Woord van God?

Ook kan een spreker zeggen dat hij ‘een woord van God’ heeft om aan zijn toehoorders over te dragen. Hiermee wordt verwezen naar een preek, een profetie of een persoonlijke boodschap, waarbij de spreker als middelaar tussen God en mensen optreedt.

Wat betekent het evenbeeld?

Wat is geschapen?

Scheppen – schiep – geschapen betekent ‘creëren, maken’. Deze betekenis is van toepassing in bijvoorbeeld: Zij schiep een geheel eigen sfeer in haar appartement.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven