Wat betekent over en weer?

Wat betekent over en weer?

bw., 1. heen en weer; her- en derwaarts; 2. wederzijds.

Wat is het tegenovergestelde van terug?

terug bijwoord Uitspraak: [teˈrʏx] 1) weer naar de plaats waar iemand of iets vandaan is gekomen Voorbeelden: `de reis terug`, `over tien minuten terug zijn`Antoniem: heen Synoniem: retour terug naar af (terug naar het pun…

Wat is een ander woord voor klimaat?

klimaat, luchtgesteldheid, weersgesteldheid, weersomstandigheden, weersomstandigheid, weertype.

Wat is een ander woord voor daarentegen?

anders dan iemand anders of dan wat wordt beweerd `Hij vindt het leuk, ik daarentegen vind er niets aan. ` 1) Aan de andere kant 2) Andersom 3) Anderzijds 4) Bijwoord 5) Daartegenover 6) Echter 7) Evenwel 8) Integendeel 9) Omgekeerd 10) Tegenover dat 11) Terwijl 12) Van de and…

Wat is een ander woord voor terugkeren?

keren, retourneren, teruggaan, terugkomen, wederkeren, wederkomen, weerkeren, weerkomen, weeromkomen. als synoniem van een ander trefwoord: keren (ww) : terugkeren, terugkomen.

Wat betekent terug van weggeweest?

Terug van weggeweest – uitdrukking om aan te geven dat men weer van de partij is, dat men terug is (na een periode van afwezigheid). Dikwijls spottend gebruikt.

Wat is een klimaatbeleid?

De overheid neemt maatregelen om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast kan verdere opwarming van de aarde beperkt worden door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hiervoor zijn nationale en internationale doelen afgesproken.

Wat zijn de broeikasgassen?

Broeikasgassen zijn gassen in de atmosfeer van de Aarde of een andere planeet met het vermogen om warmtestraling te absorberen en geleidelijk in alle richtingen weer af te geven. De belangrijkste broeikasgassen in de aardatmosfeer zijn waterdamp, koolstofdioxide (CO2), methaan, lachgas (distikstofmonoxide) en ozon.

Wat is de tegenstelling van daarentegen?

Antwoord. Integendeel en daarentegen drukken beide een tegenstelling uit, maar ze hebben een verschillende functie. Integendeel wordt gebruikt om een bewering te weerleggen (‘het tegengestelde is waar’). Het kan na een ontkenning ook een versterkende functie hebben (‘sterker nog’).

Wat is het synoniem van Echter?

daarentegen, doch, evenwel, intussen, maar, niettemin, nochtans, toch. als synoniem van een ander trefwoord: niettemin (bw) : desalniettemin, desniettegenstaande, desondanks, echter, evengoed, evenwel, intussen, nochtans, ondertussen, toch.

Wat is terugkeren?

[erga] gaan naar een plaats waar men eerder vandaan kwam.

Wat is herhaaldelijk?

herhaaldelijk (bn): frequent, herhaald. herhaaldelijk (bw): dikwijls, frequent, meermaals, meermalen, steeds, telkens, tot vervelens toe, vaak, veelvuldig.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven