Wat betekent Piron?

Wat betekent Piron?

Piron = Een piron is een op een voet staand ornament op de uiteinde van een nok van een dak. Dit is vaak de plaats waar drie of meer dakvlakken bij elkaar komen in een punt.

Wat is een draagwijdte?

de draagwijdte zelfst. naamw. (v.) Uitspraak: [‘draxwɛitə] 1) wat aangeeft hoe ver de invloed van iets zich uitstrekt Voorbeelden: `De draagwijdte van de maatregel is nog onduidelijk.

Wat is onderbouw bouw?

onderbouw – Wordt gebruikt voor de dragende systemen en gedeelten van gebouwen of andere constructies die zich ondergronds bevinden of in de lagere gedeelten van constructies, wanneer men deze delen wil onderscheiden van de bovengrondse of hogere gedeelten, waarvoor ‘bovenbouw’ wordt gebruikt.

Wat zijn belangrijke pijlers?

Een pijler is een ‘steunpunt, paal, pilaar’. Een peiler is ‘iemand die peilt’. Het werkwoord peilen betekent ‘de diepte of hoogte meten’, ‘de hoeveelheid bepalen’, ‘onderzoeken’, ‘analyseren’. De eigenheid van een volk steunt op drie pijlers: het etnische, het culturele en het taalkundige erfgoed.

Wat is de strekking van een verhaal?

Met de strekking, teneur of portee van een geschreven of gesproken tekst wordt in het algemeen een bepaald idee bedoeld dat de spreker of schrijver aan het beoogde publiek probeert duidelijk te maken, hetzij in letterlijke vorm hetzij min of meer impliciet, bijvoorbeeld door middel van stijlfiguren zoals de allusie.

Wat wordt verstaan onder onderbouw?

De eerste 2 leerjaren van het vmbo en de eerste 3 leerjaren van de havo en het vwo heten onderbouw. De onderbouw bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs in de bovenbouw.

Wat betekend onderbouw?

De onderbouw is in het onderwijs een benaming die algemeen gesproken wordt gebruikt voor de lagere leerjaren van het primair (in Nederland) en secundair onderwijs (in Nederland en België).

Wat betekent pijlers?

de pijler zelfst. naamw. iets of iemand waarop iets anders steunt of gebaseerd is Voorbeelden: `De middeleeuwse geneeskunde berustte op drie pijlers: chirurgie, geneesmiddelen en diëten.

Wat zijn de pijlers van een bedrijf?

Om van grondstof tot product te komen is er nogal watnodig:

  • dingen moeten gebeuren (processen),
  • samenhang(organisatie) is nodig,
  • mensen die het werk doen en.
  • systemen om de mens en processen te ondersteunen.
  • Ik noem deze de vier pijlers:
  • Een gezond bedrijf ontwikkelt zich voortdurend.

Wat is strekking juridisch?

Betekenis strekking: de bedoeling in te grijpen in een rechtsbetrekking maakt de handeling tot rechtshandeling en het is dit doel, dat de strekking van de handeling is.

Wat is de doel en strekking?

strekking – Zelfstandignaamwoord 1. het gebied waarover het zich uitstrekt, betekenis, teneur. 2. de bedoeling, het doel 3. beloop, richting 4.

Wat is onderbouw en bovenbouw?

De eerste twee leerjaren van het vmbo en de eerste drie leerjaren van de havo en het vwo heten de onderbouw. Waar leerlingen in de onderbouw een stevig kennisfundament ontwikkelen, krijgen ze in de bovenbouw een verdere verdieping.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven