Wat betekent seksuele gezondheid voor mij?

Wat betekent seksuele gezondheid voor mij?

Seksueel risicogedrag en seksuele gezondheid Onder seksueel risicogedrag verstaan we binnen Volksgezondheidenzorg.info seksueel gedrag dat risico’s op een soasoaSeksueel overdraagbare aandoeningen of een ongewenste zwangerschap met zich meebrengt.

Wat houdt seksuele gezondheid in?

‘Seksuele gezondheid is een met seksualiteit verbonden toestand van fysiek, emotioneel, geestelijk en sociaal welzijn. Seksuele gezondheid is dus meer dan de afwezigheid van ziekte, disfunctie of zwakte.

Is sexting gezond?

Maar is het wel zo verstandig om aan sexting te doen? “Het kan een positieve bijdrage leveren aan het seksleven van jongeren. In principe is het dus leuk en gezond” zegt Naezer. “Al kan het natuurlijk ook misgaan wanneer er beeldmateriaal gedeeld wordt met mensen die het helemaal niet zouden mogen krijgen.”

Hoe vaak komt seksueel grensoverschrijdend gedrag voor?

5% van de vrouwen en 2% van de mannen heeft seksueel geweld meegemaakt voor hun 12e jaar. 11% van de vrouwen heeft ooit geslachtsgemeenschap tegen haar wil gehad, tegenover 1% van de mannen. 53% van de vrouwen en 19% van de mannen krijgt te maken met Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag.

Wat is het verschil tussen seks en seksualiteit?

In sommige culturen komt er alleen het woord ‘seks’ voor in het woordenboek. Over seksualiteit wordt niet ‘gesproken’. Aan ‘seks’ wordt de betekenis coïtus, vrijen of gemeenschap tussen man en vrouw gegeven. Daarbij komt dat cliënten het zelf ook vaak moeilijk vinden om over seks en seksualiteit te praten.

Wat is seksualiteit en handicap?

Ook mensen met een verstandelijke beperking hebben het recht om op het gebied van seksualiteit eigen keuzes te maken. Seksualiteit en hoe ermee omgaan is een groeiproces en mensen met een beperking ervaren vaak verschillende problemen op het gebied van seksualiteit.

Wat wordt er verstaan onder seksuele intimidatie?

Seksuele intimidatie is: opmerkingen, gebaren en handelingen die een seksueel karakter hebben en die het slachtoffer als ongewenst ervaart. Denk aan seksueel getinte opmerkingen of berichten, iemand vastpakken, aanranding en verkrachting.

Wat valt onder seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat het om gedrag of toenaderingen die seksueel van aard zijn en de grenzen van het slachtoffer overschrijden. Dit kan al dan niet fysiek zijn (De Haas, 2012). Wanneer er aan één of meerdere van de criteria niet wordt voldaan is er sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Is sexting grensoverschrijdend?

Zodra de ontvanger sexting beelden deelt met anderen spreken we van grensoverschrijdend gedrag. De gevolgen zijn soms niet te overzien en onuitwisbaar. Ook het versturen van seksueel getinte foto’s kan grensoverschrijdend gedrag zijn als bijvoorbeeld de ontvanger er niet om gevraagd heeft.

Wat is de oorzaak van sexting?

De meeste sexts worden vanuit positieve motivaties verstuurd en kunnen, als het vrijwillig en met wederzijds enthousiasme wordt gedaan, een normaal en gezond onderdeel zijn van de seksuele ontwikkeling van jongeren. Er kan echter sprake zijn van druk of dwang om sexy materiaal te versturen.

Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag geeft ook voorbeelden?

Hieronder vallen seksuele intimidatie, aanranding, verkrachting, seksuele mishandeling, incest en seksueel misbruik. Onderscheiden worden verbaal, non-verbaal of fysiek als vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Wat valt er onder seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat het om gedrag of toenaderingen die seksueel van aard zijn en de grenzen van het slachtoffer overschrijden. Wanneer er aan één of meerdere van de criteria niet wordt voldaan is er sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven