Wat betekent Tim Woods?

Wat betekent Tim Woods?

De naam Tim Woods wordt gebruikt als ezelsbruggetje om alle verspillingen volgens Lean te onthouden (in het Engels): Transport, Inventory, Movement, Waiting, Overproduction, Overprocessing, Defects, Skills.

Wie is Tim Woods?

TIM WOODS is een afkorting die staat voor: T – Transport – Verplaatsen van mensen, producten en informatie tussen de processtappen. O – Overprocessing – Het uitvoeren van onnodige bewerkstappen of onnodige verfraaiingen aan het product of de dienst dan waar de klant om vraagt.

Welke tool kan gebruikt worden om inventory te verminderen?

Tools die helpen voorraad verminderen zijn onder anderen de hierboven beschreven werkcellen en Kanban. Een derde tool is het creëren van one-piece-flow.

Wat is Pokayoke?

Poka Yoke is een Japanse term die “foutbestendig” of “onbedoelde foutpreventie” betekent. Een Poka Yoke is elk mechanisme in elk proces dat een machinebediener helpt (yokeru) fouten (poka) te voorkomen.

Welke uitspraak over Poka Yoke is juist?

Poka Yoke staat eveneens bekend onder de Engelstalige term Zero Defect Quality Control. In basis erkent het concept dat menselijke fouten onvoorkomelijk zijn, maar deze niet per definitie tot defecten hoeven te leiden. Inspecties worden in Lean Manufacturing gedefinieerd als verspilling.

Wat is de Lean oplossing voor het voorkomen van fouten in een proces?

Een Poka Yoke is elk mechanisme in elk proces dat een machinebediener helpt (yokeru) fouten (poka) te voorkomen. Het is een techniek uit de Lean-filosofie om processen dusdanig in te richten, zodat eenzelfde fout geen tweede keer gemaakt kan worden.

Wat betekent Poka?

Poka Yoke komt uit Japan en werd geïntroduceerd door Shigeo Shingo als deel van het Toyota productiesysteem. Het woord Poka staat voor ‘onbedoelde fout’ en Yoke betekent voorkomen. Het gaat hier dus niet om het opsporen of verbeteren van een fout, maar voorkomen dat de fout ooit nog gemaakt zal worden.

Wat is kan ban?

Kanban is een visueel systeem voor het beheren van werk terwijl het door een proces gaat. Kanban (van het Japanse kan ‘visueel’ en ban ‘kaart of bord’) is een manier om op de meest logische wijze een signaal af te geven als er iets moet gebeuren.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven