Wat betekent tussentijd?

Wat betekent tussentijd?

tussentijds – Bijwoord 1. niet op de normale tijd, tussen twee normale tijden in ♢ Tussentijds neem ik geen snacks meer, ik eet dus geen tussendoortjes meer. tussentijds – Bijvoeglijk naamwoord 1. op een afwijkend moment (van iets wat normaal op vaste tijdstippen gebeurt) …

Wat is tussentijdse werkzaamheden?

Aanvullend sparen = tussentijds extra geld storten voor een pensioenpolis. Interimdividend = tussentijds uitgekeerd dividend waarna later nog een slotdividend volgt. Tussentijds uitoefenen = Het uitoefenen van een optierecht voordat de optie afloopt.

Hoe schrijf je inmiddels?

inmiddels = inmiddels bijwoordUitspraak: [ɪ(n)ˈmɪdəls] in de tussentijd Voorbeeld: `Dit boek is sinds vorige week te koop en inmiddels zijn er al 50.000 exemplaren van verkocht.

Wat is betekenis inmiddels?

bw., middelerwijl, in de tussentijd (ter aanduiding dat gedurende het verloop van een handeling een andere gebeurt): hij was al vertrokken; in afwachting (ervan): ik zie uw antwoord verlangend tegemoet en verblijf — enz.

Hoe schrijf je al weer?

Alweer wordt in alle betekenissen als één woord geschreven. Alweer komt het meest voor in de betekenis ‘opnieuw, nogmaals’.

Hoe schrijf je beiden?

Als beide naar personen verwijst en zelfstandig gebruikt wordt, schrijven we beiden. Beide is zelfstandig gebruikt als er geen zelfstandig naamwoord op volgt en beide ook niet aangevuld kan worden met een zelfstandig naamwoord uit dezelfde zin of de zin die onmiddellijk voorafgaat.

Wat betekent onderhand?

onderhand – Bijwoord 1. inmiddels, in die tijd, intussen, ondertussen ♢ Veel stamhoofden geloofden Tecumseh niet, zagen niet in dat de blanken ook hún gebieden zouden willen innemen of waren jaloers op zijn populariteit bij jongere krijgers.

Wat betekent het woord kennelijk?

rechtswetenschap: zo te zien; klaarblijkelijk.

Wat is het alweer?

Het woord alweer kan op verschillende manieren gebruikt worden: het kan ‘weer, nogmaals, opnieuw’ betekenen (zin 1 en 2), het kan aanduiden dat iets snel gegaan is (zin 3), en het komt voor in de combinatie ook alweer (variant: ook weer), waarmee een onzekerheid wordt uitgedrukt (zin 4).

Hoe gebruik je alweer?

Aan elkaar

  1. Je schrijft alweer aan elkaar als het opnieuw betekent. Hij verwisselt alweer de volgorde.
  2. Je schrijft alweer aan elkaar als het inmiddels betekent. Je kunt weer weglaten.
  3. Je schrijft alweer aan elkaar als je een duidelijke klemtoon in het woord of een soort ergernis in de zin hoort.

Kan je beiden zeggen?

Beiden is juist als het naar twee concrete (individuele) personen verwijst en er geen zelfstandig naamwoord achter staat. Het zelfstandig naamwoord waar beiden naar verwijst, kan eerder in de zin genoemd zijn, maar dat hoeft niet: De jongens gaan beiden naar school.

Hoe gebruik je beide?

Of je beide of beiden schrijft, hangt af van de vraag waarnaar het verwijst. Als het over twee personen gaat, schrijven we beiden. In alle andere gevallen blijft de n achterwege. Dat is het geval als het gaat om twee dingen, maar ook als er sprake is van een persoon en een ding.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven