Wat betekent uitproberen?

Wat betekent uitproberen?

uitproberen = er een proef mee doen, het testen vb: met dit monstertje kunt u de shampoo uitproberen Synoniemen: proberen uittestenuitvinden wanneer iemand kwaad wordt vb: de nieuwe leraar werd door onze klas behoorlijk uitgeprobeerd… uitproberen = uitproberen werkw.

Wat is het verschil tussen proberen en uitproberen?

Proberen betekende vroeger ook ’testen’, maar kennelijk hadden veel taalgebruikers behoefte aan een apart woord voor deze zo andere betekenis dan ‘een poging doen’; vandaar het voor velen nog overbodige voorzetsel uit bij proberen in de betekenis ’testen’. Toch is uitproberen een nuttige precisering.

Wat is een ander woord voor iets proberen te bereiken?

beproeven: proberen, pogen, trachten, onderzoeken, nagaan, toetsen, keuren, ijken, afwegen. Eene poging aanwenden om tot eene nauwkeurige kennis van iets te geraken, of een doel te bereiken.

Wat is de betekenis van trachten?

Trachten – (trachtte, heeft getracht), pogen ; zich beijveren, zijn best doen iets te bereiken ; streven (naar): trachten in de wereld vooruit te komen ; ik zal trachten het gedaan te krijgen.

Heeft uitgeprobeerd?

uitproberen = er een proef mee doen, het testen vb: met dit monstertje kunt u de shampoo uitproberen Synoniemen: proberen uittestenuitvinden wanneer iemand kwaad wordt vb: de nieuwe leraar werd door onze klas behoorlijk Uitgeprobeerd…

Is uittesten een contaminatie?

Contaminatie van uitproberen en testen misschien? Testen is in feite proberen of de werking goed is, tot het einde. Zo niet, dan is uittesten wat sterker dan testen en heeft het woord daarmee gangbaarheid verkregen.

Is het uittesten of testen?

Testen is in feite proberen of de werking goed is, tot het einde. Zo niet, dan is uittesten wat sterker dan testen en heeft het woord daarmee gangbaarheid verkregen. Het testen zou dan zijn weggelegd voor (vooral) een deelcheck.

Wat is een ander woord voor streven?

ambitie, aspiratie, bedoeling, doel, doeleinde, doelstelling, doelwit, oogmerk, voornemen. als synoniem van een ander trefwoord: doel (zn) : ambitie, bedoeling, bestemming, buut, doelstelling, doelwit, finaliteit, focus, mikpunt, oogmerk, oogwit, plan, richtpunt, streven, voornemen.

Hoe noem je het als je iets wilt bereiken?

In het kort betekent doelen stellen dat je duidelijk kunt bepalen wat je wil in je leven, dat je een plan maakt om dit te bereiken en dat je vervolgens elke dag aan dat plan gaat werken. Verderop in dit artikel leer je de uitgebreide handvatten om doelen te stellen.

Wat betekent de onbekommerde?

onbekommerd – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: on-be-kom-merd 1. zonder je ergens zorgen over te maken ♢ hij leidt een onbekommerd leven Bijvoeglijk naamwoord: on-be-kom-merd de/het onbekommerde …

Is uitprinten contaminatie?

Toch wordt uitprinten nog geregeld afgekeurd. Het wordt dan beschouwd als een contaminatie van printen en uitdraaien. Het komt in het algemeen vaak voor dat aan werkwoorden een voorzetsel wordt toegevoegd. Naast (uit)printen lijkt afdrukken het gewoonste werkwoord te zijn.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven