Wat brengt globalisering met zich mee?

Wat brengt globalisering met zich mee?

Globalisering brengt verschillende gevolgen met zich mee; o.a. breuklijnen tussen verschillende samenlevingen. Breuklijnen zijn ernstige verschillen of conflicten die het wezen van de samenleving bedreigen. Hierdoor kan een samenleving haar sociale cohesie kwijtraken, dat in extreme gevallen zelfs tot (burger)oorlogen kan leiden.

Wat zijn de nadelen van globalisering?

Globalisering: voor- en nadelen. Globalisering heeft zowel voordelen en nadelen. De nadelen zijn bijvoorbeeld dat werkgelegenheid wegtrekt naar landen met het laagste inkomen, werknemers machteloos worden tegenover multinationale ondernemingen, grootschalig transport het milieu vervuilt en de macht van burgers en nationale regeringen krimpt.

Wat is neoliberale globalisering?

Neoliberale globalisering is een begrip waarover men vooral sinds de jaren ’80 spreekt. Van deze globalisering zien we ook duidelijke invloeden in onze maatschappij nu. Het begrip zelf wordt misschien niet vaak genoemd, maar wanneer men het nu heeft over globalisering, heeft men het in 99% van de gevallen over neoliberale globalisering.

Wat is de lijst van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog?

Lijst van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog: 1939. Lijst van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog: 1940. Lijst van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog: 1941. Lijst van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog: 1942. Lijst van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog: 1943.

Wat waren de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog?

De Tweede Wereldoorlog had onder meer de volgende gevolgen: De Tweede Wereldoorlog had meer dan 60 miljoen doden als gevolg. Duitsland werd verdeeld tussen de SU, Frankrijk, Amerika en Groot-Brittannië, in vier bezettingszones. Ook Berlijn, dat in de Russische zone lag, werd verdeeld in vier bezettingszones.

Wat is sociale globalisering?

We kennen ook sociale globalisering, een groot voorbeeld hiervan is de toenemende migratie. Het is veel makkelijker om te verhuizen omdat er bijvoorbeeld in een ander land veel meer werk is of omdat de welvaart er hoger is. De laatste soort globalisering is politieke globalisering.

Wat is culturele globalisering?

Culturele globalisering Ook culturen staan onder hevige invloed van globalisering. Culturen veranderen altijd maar globalisering speelt wel degelijk een rol. Door toerisme, migratie en verbeterde communicatie vindt er een versnelde verspreiding plaats van verschillende cultuurelementen zoals taal, gewoontes en kledingstijl.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven