Wat doet de waardeketen van Porter?

Wat doet de waardeketen van Porter?

Met de Waardeketen van Porter (Value Chain) kun je identificeren welke primaire en ondersteunende activiteiten van een bedrijf waarde creëren voor klanten. Zo kun je bepalen wat het effect is van de gecreëerde waarde en welke kosten hieraan verbonden zijn. Hiermee bepaal je de marge van een organisatie.

Wat zijn mondiale waardeketens?

De waardeketen, ook bekend als waardeketenanalyse is een bedrijfskundig concept, dat de strategisch relevante bezigheden van een organisatie met elkaar in verband brengt. Dit concept is bruikbaar als management tool voor het systematisch onderzoeken van activiteiten en interacties met derden van een bedrijf.

Wat zijn ondersteunende activiteiten?

Ondersteunende activiteiten (aanvullende activiteiten) worden verricht om de productie van goederen en/of de levering van diensten voor de markt of voor derden door het bedrijf mogelijk te maken en/of te faciliteren. Het resultaat van de ondersteunende activiteiten is niet direct voor de markt of voor derden bestemd.

Wat is uitgaande logistiek?

Uitgaande logistiek: Deze activiteiten leveren je product of dienst aan de klant. Het zijn zowel interne als externe systemen, zoals order-picken, opslag en distributie. Marketing en verkoop: Dit zijn alle processen die je gebruikt om klanten te overtuigen om bij jou te kopen in plaats van bij concurrenten.

Hoe werkt de waardeketen?

Een waardeketen is een keten van activiteiten. Producten passeren de achtereenvolgende activiteiten van de keten en verwerven hierbij bij iedere activiteit enige waarde. De keten van activiteiten als geheel geeft het product hierbij meer toegevoegde waarde dan de som van de afzonderlijke delen.

Wat is het verschil tussen primaire en ondersteunende activiteiten?

Secundaire activiteiten (ondersteunende activiteiten) zijn activiteiten die bijdragen aan de effectiviteit en efficiency van de primaire activiteiten. Deze activiteiten staan aan de bovenkant van de waardeketen.

Wat doet Corona met bedrijven?

De omzet van de non-foodsector groeide met 3,3 procent, terwijl de omzet van de foodsector 1,2 procent kromp. Daarnaast is online 11,1 procent meer omgezet door de detailhandel. In vergelijking met juli 2019 lag de omzet van de detailhandel 12,9 procent hoger in juli 2021.

Welke invloed heeft Corona op bedrijven?

Het percentage bedrijven dat te kampen heeft met liquiditeitstekorten is gedaald van 50 % van de in maart 2020 ondervraagde bedrijven tot ongeveer 30 % in de enquête van mei 2021. Aan het begin van de crisis was het gebrek aan liquiditeiten vooral te wijten aan late betalingen van klanten.

Wat zijn de vier primaire activiteiten uit de waardeketen?

Primaire activiteiten:

 • Ingaande logistiek; het ontvangen, opslaan en verspreiden van grondstoffen,
 • Operaties; omzetten van grondstoffen in eindproduct,
 • Uitgaande logistiek; het ontvangen, opslaan en verspreiden van het eindproduct,
 • Marketing en verkoop; reclame, prijsstelling,
 • Service; installatie, reparatie, training,

Wat zijn primaire en secundaire processen?

Primaire en secundaire processen Primaire processen betreffen alle processen waarbij de klant of eindgebruiker bij betrokken is. Het secundaire bedrijfsproces zijn alle andere processen die niet direct te maken hebben met klanten.

Wat zijn de restverschijnselen van Corona?

Maar sommige mensen hebben daarna nog last van bijvoorbeeld ernstige vermoeidheid, pijnklachten en concentratieproblemen….Mensen met langdurige klachten na corona hebben vaak symptomen zoals:

 • vermoeidheid;
 • kortademigheid;
 • pijn op de borst;
 • spierpijn.
 • hoofdpijn;
 • hartkloppingen;
 • aanhoudende verhoging;
 • vergeetachtigheid;

Heb ik recht op steun Corona?

De coronacrisis heeft veel ondernemers hard geraakt. Het afgelopen jaar maakte de overheid daarom geld vrij voor bedrijven die veel omzet misliepen door coronamaatregelen. De meeste steunpakketten lopen vanaf 1 oktober 2021 af.

Wat doet de waardeketen van Porter?

Wat doet de waardeketen van Porter?

Met de Waardeketen van Porter (Value Chain) kun je identificeren welke primaire en ondersteunende activiteiten van een bedrijf waarde creëren voor klanten. Zo kun je bepalen wat het effect is van de gecreëerde waarde en welke kosten hieraan verbonden zijn. Hiermee bepaal je de marge van een organisatie.

Waarom een waardeketen?

De waardeketen deelt een bedrijf op in zijn strategisch relevante activiteiten om inzicht te krijgen in het kostengedrag en de bestaande en potentiële bronnen van differentiatie. De waardeketen toont de primaire activiteiten, de ondersteunende activiteiten en de marge van de organisatie.

Wat is de waarde van een onderneming?

In de praktijk van het midden- en kleinbedrijf wordt het gebruik van vuistregels (ook wel multiples genoemd) veel toegepast om de waarde van een onderneming te bepalen. Het gaat daarbij om formules als: 5 x de nettowinst. 0,75-1,5 x de jaaromzet.

Wat zijn ondersteunende activiteiten?

Ondersteunende activiteiten (aanvullende activiteiten) worden verricht om de productie van goederen en/of de levering van diensten voor de markt of voor derden door het bedrijf mogelijk te maken en/of te faciliteren. Het resultaat van de ondersteunende activiteiten is niet direct voor de markt of voor derden bestemd.

Hoe werkt de waardeketen?

Een waardeketen is een keten van activiteiten. Producten passeren de achtereenvolgende activiteiten van de keten en verwerven hierbij bij iedere activiteit enige waarde. De keten van activiteiten als geheel geeft het product hierbij meer toegevoegde waarde dan de som van de afzonderlijke delen.

Hoe wordt een bedrijf gewaardeerd?

Het bedrijf wordt gewaardeerd aan de hand van de te verwachten winst en omzet in de komende jaren. Een vrij cijfermatige vorm van waardebepaling waarbij gekeken wordt wat de verwachte winst en omzet zal zijn in de komende jaren. Bijvoorbeeld door marktcijfers of cijfers uit het verleden door te trekken.

Wat is de waarde van horeca onderneming?

Je kunt de waarde van de goodwill van het bedrijf op basis van de omzet berekenen. Voor het bepalenvan de goodwill van het horecabedrijf gelden verschillende vuisregels, bijvoorbeeld de volgenden: 4 tot 5 x de nettowinst van de horecazaak OF 0,75 tot 1,2 x de jaaromzet van de horecazaak.

Wat zijn de vier primaire activiteiten uit de waardeketen?

Primaire activiteiten:

 • Ingaande logistiek; het ontvangen, opslaan en verspreiden van grondstoffen,
 • Operaties; omzetten van grondstoffen in eindproduct,
 • Uitgaande logistiek; het ontvangen, opslaan en verspreiden van het eindproduct,
 • Marketing en verkoop; reclame, prijsstelling,
 • Service; installatie, reparatie, training,

Wat zijn primaire en secundaire processen?

Primaire en secundaire processen Primaire processen betreffen alle processen waarbij de klant of eindgebruiker bij betrokken is. Het secundaire bedrijfsproces zijn alle andere processen die niet direct te maken hebben met klanten.

Hoe worden aandelen gewaardeerd?

Daarnaast kun je de intrinsieke waarde van een aandeel gebruiken om het te waarderen. De intrinsieke waarde van een aandeel wordt ook wel de werkelijke waarde genoemd. Je berekent deze door de intrinsieke waarde van een bedrijf, oftewel het eigen vermogen van een bedrijf, te delen door het aantal uitstaande aandelen.

Hoe bereken je de goodwill van een bedrijf?

Een van de meestgebruikte methodes om de goodwill uit te rekenen is door de overwinst uit te rekenen. U berekent dit door de winst van de afgelopen 3 jaar te vermenigvuldigen met factor naar keuze tussen de 3 tot 5. De rentabiliteit van de afgelopen drie jaar wordt hierbij als startpositie gehanteerd.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven