Wat doet een Attorney General?

Wat doet een Attorney General?

Attorney general Mogelijke invullingen van de functie zijn die van procureur-generaal, van hoogste openbaar aanklager, van belangrijkste juridische adviseur van de overheid, of zelfs de functie van minister van justitie.

Wie is procureur-generaal Brussel?

Johan Delmulle (51) is door de Hoge raad voor de Justitie voorgedragen als nieuwe procureur-generaal in Brussel. Delmulle stond de voorbije zeven jaar aan het hoofd van het federaal parket, maar zijn termijn liep af op 1 april.

Hoeveel procureurs-generaal zijn er?

Er zijn vijf procureurs-generaal, evenveel als er hoven van beroep zijn.

Wat is een procureur-generaal Belgie?

De leiding van het Openbaar Ministerie bij het Hof van Cassatie, het hof van beroep en het arbeidshof berust bij de procureur-generaal. het hoofd van het parket-generaal bij de hoven van beroep en het arbeidshof. De procureur-generaal is dezelfde persoon bij het hof van beroep en het arbeidshof.

Wat is de functie van een procureur?

De procureur staat in voor de uitoefening van de strafvordering, maar treedt ook op in burgerlijke zaken en zaken voor de arbeidsgerechten wanneer de wet het voorschrijft of zijn optreden wordt gevorderd. Het parket vervult zijn belangrijkste rol als hoeksteen in de strafvordering.

Wat is de taak van het parket?

Voor de strafrechtbanken is het parket de vervolgende partij en oefent het de strafvordering uit. Het OM staat in voor de opsporing van misdrijven, de vervolging van verdachten en de tenuitvoerlegging van de opgelegde straffen.

Wat is het parket Generaal?

Het College van procureurs-generaal vormt het bestuur van het Openbaar Ministerie. Het voert zijn taak op een zodanige wijze uit dat de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde optimaal is gewaarborgd.

Wie is procureur-Generaal Gent?

Erwin Dernicourt (50) – de voormalige procureur des Konings van Dendermonde – wordt de hoogste magistraat van onze provincie. Hij volgt Anita Harrewyn op als procureur-generaal bij het hof van beroep in Gent.

Hoeveel parketten zijn er?

In elk gerechtelijk arrondissement is er minstens één parket. In totaal zijn er echter 14 parketten. De procureur des Konings, de afdelingsprocureurs, zijn eerste substituten en substituten treden op als Openbaar Ministerie bij de rechtbank van eerste aanleg, de politierechtbank en de ondernemingsrechtbank.

Hoe schrijf je procureur generaal?

procureurs-generaal (meerv.) (PG). Vertegenwoordiger van het openbaar ministerie bij de Hoge Raad en de gerechtshoven.

Wat is de taak van een substituut?

Substituut is de assistent/helper van een procureur des Konings in België of van de officier van justitie in Nederland. Oorspronkelijk betekent het woord ‘substituut’ vervanger in het Latijn. Ook doet de substituut kleine onderzoeken in opdracht van de procureur des Konings of officier van justitie.

Hoe wordt je procureur des Konings?

U bent een ervaren jurist met op zijn minst vier jaar juridische beroepservaring. U neemt deel aan het examen inzake beroepsbekwaamheid. Met het getuigschrift dat u daarmee behaalt, kan u zich onmiddellijk kandidaat stellen voor een ambt als magistraat. Het getuigschrift blijft zeven jaar geldig.

Wat doet een Attorney General?

Wat doet een Attorney General?

Attorney general Mogelijke invullingen van de functie zijn die van procureur-generaal, van hoogste openbaar aanklager, van belangrijkste juridische adviseur van de overheid, of zelfs de functie van minister van justitie.

Wat is de functie van de procureur?

De procureur staat in voor de uitoefening van de strafvordering, maar treedt ook op in burgerlijke zaken en zaken voor de arbeidsgerechten wanneer de wet het voorschrijft of zijn optreden wordt gevorderd. Het parket vervult zijn belangrijkste rol als hoeksteen in de strafvordering.

Wat doet een procureur-generaal bij de Hoge Raad?

De voornaamste taak van de procureur-generaal is het geven van juridische adviezen, zogenoemde conclusies, aan de Hoge Raad. Meestal worden de conclusies door de advocaten-generaal (AG’s) in het parket namens de procureur-generaal genomen.

Wat verdient een Procureur-generaal?

Als Procureur-generaal bij de Hoge Raad verdien je rond de €10295 bruto per maand. Als plaatsvervangend Procureur-generaal bij de Hoge Raad is dit iets minder, zo’n €9663 bruto per maand. Het salaris is dus niet zozeer afhankelijk van de ervaring maar wel van de functie die je bekleedt.

Hoe wordt je procureur des Konings?

Je bent een ervaren jurist met op zijn minst vier jaar juridische beroepservaring. Je neemt deel aan het examen beroepsbekwaamheid. Met het getuigschrift dat je daarmee behaalt, kan je je onmiddellijk kandidaat stellen voor een ambt als magistraat. Het getuigschrift blijft zeven jaar geldig.

Wat is het Parket Generaal?

Het College van procureurs-generaal vormt het bestuur van het Openbaar Ministerie. Het voert zijn taak op een zodanige wijze uit dat de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde optimaal is gewaarborgd.

Wat is een procureur-generaal?

Procureur-generaal. Een procureur-generaal is een internationale benaming voor een bepaalde functie in het Openbaar Ministerie. Per land heeft de functie verschillende taken.

Wat is een procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie?

Als Procureur- generaal bij het Openbaar Ministerie zijn je werkzaamheden vergelijkbaar met die van een Officier van Justitie bij de rechtbank en die van een advocaat -generaal bij een gerechtshof. Je behandelt zaken in cassatie en vertegenwoordigt het Openbaar Ministerie bij de Hoge Raad.

Wat is een procureur-generaal in surinaam?

De procureur-generaal is krachtens de Surinaamse grondwet belast met de vervolging van politieke ambtsdragers. Roy Baidjnath Panday werd in april 2016 procureur-generaal. In de rest van de wereld Andere landen kennen een vergelijkbare functie, bijvoorbeeld Frankrijk (Procureur-général), Georgië en Israël.

Wat is het bruto salaris van een procureur-generaal?

Als Procureur- generaal verdien je ongeveer €9072 bruto per maand. Dit is hetzelfde als een lid van het College van Procureur-generaals. Het is een vastgesteld salaris en zal geen grote uitschieters naar boven of beneden kennen. De secundaire arbeidsvoorwaarden zullen veelal hetzelfde zijn als die van de andere leden van het Openbaar Ministerie.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven